Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Praha 14

1. Krátké představení města.

Praha 14 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy. Nachází se na severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice a v nedávné době vzniklá sídliště Černý Most I a II. Správní obvod Praha 14 zahrnuje také MČ Dolní Počernice. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Ilona Picková, uvolněná předsedkyně výboru, tel.: 225 295 206, e-mail: ilona.pickova@praha14.cz
  • Adéla Nováková, cyklokoordinátorka, tel.: 731 213 787, e-mail: adela.novakova@praha14.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

V plánu je pokračovat v rozjetých projektech, které se týkají proznačení či úpravy komunikací a zpřístupnění. Větší pozornost bude věnována i současným cyklotrasám.

Úpravy se týkají především komunikací Broumarská, Bobkova, Průmyslová. V Broumarské se počítá s proznačením ochranných cyklopruhů od Ocelkovy k Českobrodské. V Bobkově na Černém Mostě bude prodloužena cykloobousměrka. Na komunikaci Průmyslová je plánováno několik projektů, jejichž realizace umožní proznačení cyklotrasy A430.

Dále je v letošním roce plánována realizace Bikeparku v Jahodnici, na který postupně navážou i cyklotrasy z Prahy 14. Rozpracovaná je studie na rozšíření cesty poldrem v Hostavicích s napojením do aleje Vidlák.

Pokračujeme také v propojování Prahy 14 se sousedními městskými částmi. Projednáme vyznačení cyklotrasy z Kyjí směrem na Malešice a také napojení cyklotrasy A24 ve směru z Malešic do Jahodnice. Rozpracován je rovněž chybějící úsek na trase A26 od metra Černý Most do Horních Počernic.

Proznačení se týká také severní a jižní části cyklotrasy A44, kde chybí úsek v podjezdu pod Chlumeckou a napojení do ulice Ocelkova a Bryksovou ulicí až k cyklostezce u Plechárny. U cyklotras A240 a A262 se zpracovává studie na vyznačení. Realizace proběhne po schválení Policií ČR.

V průběhu roku budeme opět organizovat cyklistické vyjížďky na území Prahy 14 a okolních částí. O termínech budeme informovat na webových stránkách.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Stávající stav cyklotras je nejlépe možné vyčíst ze současné cyklomapy Čtrnáctkou na kole. V podobě náhledu je ke stažení zde (formát JPG). V tištěné verzi zdarma na infocentru v budově úřadu Prahy 14.

Cyklistická doprava na Praze 14 je tvořená hustou sítí cyklotras, které se postupně v terénu objevují podle navržených studií a projektů. Jedná se především o existující síť cyklotras:

A25, A26, A44, A256, A258. V návrzích je propojení těchto tras a rozšíření sítě. Územím Praha 14 prochází dálková cyklotrasy EuroVelo 4 souběžně s cyklotrasou A26. Vedení trasy a více informací o dálkové trase EV4 zde: http://greenways.cz/EuroVelo/EuroVelo-v-CR/EuroVelo-4.aspx?lat=49.52685238548979&lon=15.246749399999998&z=7

Poměrně velkým projektem je vybudování Cyklomagistrály, jejíž 6. etapa, která se nyní projektuje, bude vedená z ulice Mladoboleslavská do Vodňanské s napojením na Prahu 9 přes lávku ve Kbelské. 

5. Tipy na cyklovýlety a další související informace

Díky tomu, že se síť cyklotras neustále rozrůstá a zkvalitňuje, zároveň je snaha o zklidňování dopravy  a postupně jde vidět i v terénu, vznikají atraktivní typy na výlet také po území Prahy 14. V současné době doporučujeme vydat se po několika variantách. Více zde: https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/sport/cyklotrasy-a-cyklostezky/

V roce 2017 proběhlo ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy proznačení dálkové cyklotrasy EV4 a navržení několika příjemných cyklistických vyjížděk. Jedna z nich je situována na území Prahy 14 v návaznosti na EV4. Doporučujeme, projít si brožuru a nevynechat výletový okruh č. 1: 1. Z paneláků mezi rybníky (Přírodní park Klánovice-Čihadla), více zde: http://www.cistoustopou.cz/sites/default/files/archive/pages/files/2017-09/Eurovelo_4_zajimavosti_vylety.pdf.  

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

My lidé jsme neustále v pohybu. Už se nehoníme dlouhé hodiny za mamuty. Nově se potřebujeme rychle přepravovat za prací, na nákup či za zábavou s přáteli. K tomu potřebujeme moderní pohodlné cesty či efektivní řízení dopravy. Někdy je řešení problémů jednoduché, stačí třeba i jen drobná administrativní změna v postupech nebo kompetencích, někdy je naopak potřeba postavit nové silnice, obchvaty, chodníky a nebo lávky. Kde, co a jak efektivně zřídit může zodpovědět jedině promyšlená dopravní strategie úzce propojená s ostatními rozvojovými plány města. Proto vzniká Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ambicí plánu je „nastavit výhybky“ budoucího rozvoje fungování dopravy tak, aby se kvůli dopravě již více nezhoršovalo životní prostředí (hluk, znečištění vzduchu) a přitom lidé neztratili svobodu pohybu. Naším cílem je aktivní cílevědomá udržitelná dopravní politika hlavního města. Více...

7. Fotogalerie


Novinky

Praha 14: Novinky pro cyklisty v roce 2014

19. 11. 2015 | Pražská městská část v severní části české metropole bilancuje, co se podařilo v uplynulém roce realizovat pro cyklisty a na čem je naopak potřeba zapracovat. Zásadním krokem k naplňování záměrů... číst dále

Modul: Seznam členů