Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Tábor

1. Krátké představení města.

Město Tábor je druhým největším městem jihočeského kraje se svými více než 35 tisíci obyvateli. Je významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem velkého regionu, jižně od hlavního města Prahy. Jeho zrod je spjat se jménem Jana Husa, reformátora katolické církve. Husovi stoupenci, vedeni hejtmanem Janem Žižkou, založili Tábor roku 1420 jako mocenské centrum husitství. Myšlenka samostatné táborské republiky s sebou nesla celou řadu bouřlivých událostí a vliv jejich aktérů poznamenal evropský dějinný prostor. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Jiří Fišer, starosta města, tel.: 381 486 130, e-mail : jiri.fiser@mutabor.cz
  • Karel Hotový, cyklokoordinátor, Vedoucí odb. investic a struk. fondů, tel.: 723 433 065, e-mail : karel.hotovy@mutabor.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Generel cyklistické dopravy

Na Táborsku se setkáte jak s rovinatou krajinou v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, tak i s kopcovitým terénem převážně na Mladovožicku a Jistebnicku. Nadmořská výška se pohybuje od 450 do 650 m n. m. (na Mladovožicku některé kopce dosahují i více než 700 m n. m.) Značené cyklotrasy vedou převážně po málo frekventovaných silnicích II. a III. třídy, lesních a polních cestách. Na Táborsku je od r. 2003 vyznačeno přes 400 km cyklotras, které byly na podzim roku 2004 vybaveny cykloturistickým mobiliářem – lavičkami, mapami regionu, kolostavy, odpadkovými koši. Pro lepší orientaci doporučujeme zakoupit cykloturistické mapy, do kterých jsou značené cyklotrasy již zaneseny. Orientační mapy můžete zdarma získat na infocentru na Žižkově náměstí.

Z historie :

Základní informace o podmínkách pro cyklisty ve městě:

Cyklisté mohou pro průjezd městem využít značené cyklotrasy Greenway č. 11, vedoucí z Prahy přes Tábor do Lomu a odtud dále jako č. 12 do Českých Budějovic. Tato trasa nevede přímo přes historické centrum, u jordánské hráze je třeba z ní odbočit do Starého města podle městského orientačního systému. Greenway je v části Náchod – jordánská hráz vedena po komunikaci se zvýšeným provozem, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Další cyklotrasou spojující centrum města s OZ Komora u Sídliště nad Lužnicí je č. 1173. OZ Komora disponuje cyklistickým oválem ve tvaru ležaté osmičky s celkovou drahou 994 m. Tato trasa dále vede směrem na Choustník. Směrem na Chýnov lze využít trasu č. 1174 z vlakového nádraží.

Kontakt

Cyklokoordinátor: Ing. Karel Hotový – 381 486 320, karel.hotovy@mutabor.cz

Městská turistická organizace – Infocentrum Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 381 486 230-4, infocentrum@mutabor.cz

KČT Tábor - Fügnerova 822, 602 539 541, kct-tabor@volny.cz, www.kct-tabor.cz

MHD: 381 485 200, comettplus@comettplus.cz

Cykloorganizace ve městě – Cyklo Team Tábor - Čsl. armády 1773, 381 231 703, agcykl@telecom.cz

Agentura cyklistika - Na Bydžově 3122 (Areál OZ Komora), 380 120 780, info@cyklokros.cz, www.cyklokros.cz

Tipy na výlet v okolí Tábora:

http://www.ceskojede.cz/rubriky/mesta-uh-charty/tabor/

Proč se město Tábor stalo signatářem UH charty?

Rozhodnutím rady města se město Tábor stalo v roce 2011 signatářem Uherskohradišťské charty. Tábor není a nikdy nebude srovnatelným městem z hlediska cyklistiky s Hradcem Králové, Pardubicemi či Českými Budějovicemi. Bratr Žižka ho postavil v místě, které bylo tehdy obtížně dostupné. Ačkoliv pokrok odstranil všechny překážky, u cyklistů vyžaduje mnohem větší fyzické předpoklady než u obyvatel jmenovaných měst.

Přesto i zde existuje stále se zvětšující skupina lidí, kteří se rozhodli nahradit dopravu motorovými vozidly bicyklem. A právě pro tuto skupinu chceme vytvořit v rámci možností takové podmínky, aby bylo možno kolo používat ve městě a nejbližším okolí jednak jako dopravní prostředek do zaměstnání, ale i rekreačně k upevnění fyzické kondice a zdraví.

Vnímáme své členství v tomto cyklohnutí sdruženém v chartě jako možnost přispět k procyklistickým změnám v myšlení lidí a zejména v legislativě. Mnoho věcí, které se logicky nabízejí, nelze realizovat v současné době právě proto, že dopravní normy to neumožňují. V kombinaci se stále existujícím názorem dotčených orgánů, že cyklisty je třeba z motorové dopravní komunity vytěsnit a ne jim vytvářet lepší podmínky a dokonce nedej bože zvyšovat jejich počet, jsou tou největší překážkou rozvoje cyklistické dopravy.

Jedině jako organizovaná profesní či zájmová skupina jsou cyklisté schopni vyvíjet příslušný tlak orgány státní správy a zákonodárné sbory k tomu, aby byly převzaty procyklistické normy našich nejbližších či mírně vzdálených sousedů v Evropě.

Paradoxně nebojujeme s tím, že by na realizaci opatření nebyly peníze. Ta jsou totiž mnohdy velmi finančně nenáročná. Brání jim však legislativa a chuť věci měnit ve prospěch cyklistů.

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Půjčovny jízdních kol

Jízda na kole je svoboda. Abyste si ji mohli užít i ve spleti ulic a uliček Tábora či v jeho překrásném okolí, vytvořili jsme pro vás tento web. Není pro zarputilé dravce, je spíše pro ty, kteří jezdí kondičně, používají kolo jako dopravní alternativu či chtějí s pomocí bicyklu prozkoumat krajinu. Tomu odpovídají i navržené trasy a turistické cíle. Po letech stagnace se konečně podařilo vytvořil základní cyklistický dopravní skelet, potřebnou infrastrukturu a posunout tak Tábor mezi standardně vybavená a pro cyklisty přátelská města, jakkoliv nikdy nemůžeme být s dosaženým stavem zcela spokojeni. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Ve vnitřním městě Tábor je zóna placeného stání. Oblast je rozdělena na zóny vyhrazeného parkování pro obyvatele s trvalým bydlištěm a organizace se sídlem nebo provozovnou v dané oblasti a lokality s parkovacími automaty. Tyto lokality jsou určeny pro krátkodobé návštěvníky Tábora a v rámci provozní doby je návštěvník povinen si zakoupit lístek na předpokládanou dobu stání (případně předplatitelskou kartu). Více...

7. Fotogalerie

Modul: Seznam členů