Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Přerov

1. Krátké představení města.

Město Přerov leží v srdci Moravy a rozkládá se na obou březích řeky Bečvy. Je kulturním, společenským a administrativním centrem regionu. Současný Přerov láká návštěvníky zachovalou městskou památkovou zónou, ve které se nachází měšťanské domy z 15. a 16. století, zbytky středověkých hradeb s fortnou a renesančně upravený zámek, ve kterém sídlí Muzeum Komenského. Více ...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  •  Jan Horký, radní města, e-mail: architekt@janhorky.cz, mobil: 775 331 535
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Bude doplněno

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Město Přerov patří v regionu střední Moravy mezi přední města v oblasti cyklistické dopravy. Ve městě Přerově a jeho místních částech bylo od roku 1993 do současnosti vybudováno více než 25 km cyklostezek a cyklistických jízdních pruhů. Do cyklostezek bylo za posledních 20 let investováno jen z rozpočtu města cca 50 mil. Kč.

Přes řadu vybudovaných cyklostezek v posledních letech si město Přerov dobře uvědomuje potřebu další optimalizace sítě cyklostezek a také potřebu prosazování dalších opatření vedoucích k většímu zpřístupnění města pro cyklisty. Poslední trendy v oblasti cyklistické dopravy mluví například pro větší integraci cyklistické dopravy s ostatním druhy dopravy (budování jízdních pruhů pro cyklisty na stávajících komunikacích, umožnění průjezdu cyklistů v protisměru v jednosměrných komunikacích, zpřístupnění pěších zón pro cyklisty) a důraz je kladen také na propojenost sítě cyklostezek. Některé z těchto opatření byly již realizovány v roce 2014. Další výzvou pro město Přerov je ale zlepšení propojení cyklostezek zejména v severo-jižním směru (z Předmostí na Jižní město) nebo doplnění propojovacích úseků ze stávajících stezek. Město chce dále pokračovat v budování tzv. cykloobousměrek v jednosměrných ulicích, tedy komunikací, kde je umožněn průjezd cyklistům v protisměru. Průběžně tak budou doplňovány další cyklostezky a cyklopruhy, které by měly v blízké budoucnosti utvořit ucelenou síť města. Přehled o stávajících a připravovaných cyklostezkách a cyklokomunikací na území města nabízí  následující mapa.Cyklostezka na ulici Komenského

Oblasti rozvoje cyklistické dopravy se věnuje pracovní skupina složená ze zástupců Magistrátu města Přerova a odborníků na oblast cyklistické dopravy. Ambicí města Přerova je rovněž pokračovat v propagaci cyklistické dopravy, zejména pak využívání kola pro dojíždění do práce, školy nebo za službami. Tento svůj záměr město stvrdilo i vstupem do tzv. Uherskohradišťské charty a Asociace měst pro cyklisty sdružující pro-cyklistická města. Na základě přistoupení města do Uherskohradišťské charty v roce 2012 město Přerov následně zřídilo funkci městského cyklokoordinátora. Tuto funkci zastává pan Mgr. Jiří Janalík. Cyklokoordinátor zajišťuje propagaci cyklistické dopravy (např. organizaci tradičních cyklojízd a soutěže Do práce na kole, styk s médii apod.) a dává podněty vedení města k dalšímu rozvoji cyklostezek, doprovodné infrastruktury a služeb pro cyklisty. Jeho posláním je také sbírání a vyhodnocování podnětů k cyklistické dopravě od občanů města, které následně předkládá pracovní skupině pro cyklistickou dopravu. Dotazy na cyklokoordinátora je možné zasílat na emailovou adresu cyklodoprava@prerov.eu.

Návrh cyklistických staveb pro budoucí období je zde.

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. kv

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

5. Tipy na výlety-cyklovýlety

Typy na cyklovýlety zde.

Město Přerov také významně podporuje rozvoj cykloturistiky v regionu. Základní informace o cykloturistice jsou k dispozici na tomto odkaze.

Cyklostezky vedou nejen centrem města, ale směřují do místních částí a propojují tak místní části s městem. Město je možné projet bezpečně po cyklostezkách ze severu na jih i z východu na západ.

Cyklostezka - www.cyklostezkabecva.com, obrázek se otevře v novém okněVýznamným prvkem cyklistické sítě je upravená polní cesta okolo řeky Bečvy pro cyklisty a in-line bruslaře, která vede po levém břehu řeky Bečvy, od Přerova po grymovský most, v délce 5,1 km. Tato upravená polní cesta propojuje cyklostezku vedenou v Přerově po levém břehu Bečvy s asfaltovými účelovými komunikacemi vedoucími kolem řeky až do 16 km vzdáleného Lipníku nad Bečvou.

Tato trasa je součástí velké Cyklostezky Bečva, která měří 141 km.

Více informací naleznete na webech:

Městem vedou další čtyři cyklotrasy (Jantarová č. 5, č. 5042, č. 6035, č. 5035), které jsou provázány s místními cyklostezkami. Nejvýznamnější cyklotrasou je cyklotrasa č. 5, která patří mezi cyklotrasy I. třídy. Tyto cyklotrasy mají mezinárodní význam s propojením velkých měst s vazbou na evropská velkoměsta.

V rámci podpory cyklodopravy a cykloturistiky město vydalo několik cykloturistických map a letáků. Cyklomapy je možné zakoupit v Městském informačním centru Přerov.

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Město Přerov má zpracován plán městské mobility, který vychází z existujících postupů plánování a patřičnou pozornost věnuje integraci a evaluaci opatření a participaci občanů i odborné veřejnosti při hledání optimálních řešení. Plán mobility je zpracován v souladu se strategickým plánem územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 – 2020, ale může také navrhnout řádně zdůvodněnou změnu Územního plánu města Přerova.

Všechny informace o plánu městské mobility jsou k dipsozici na webových stránkách http://mobilita-prerov.eu a http://prerov.dobramesta.cz/

7. Fotogalerie

 

Ke stažení

mapa_cyklostezek_turisticka.pdf (6.7 MB)

Novinky

Druhý ročník kampaně Přerov jede na kole

10. 06. 2019 | Ve čtvrtek dne 13. 6. 2019 bude v Přerově ukončen druhý ročník kampaně Přerov jede na kole, do které se v Přerově zapojilo téměř 140 cyklistů a chodců. Nejedná se pouze o kampaň na podporu dojíždění do práce na kole, nýbrž i o akci, v rámci které se setkávají občané, zástupci... číst dále
Druhý ročník kampaně Přerov jede na kole

Historicky první sčítání cyklistů v Přerově ukázalo potřebu nových cyklostezek

01. 12. 2016 | Celkem 42 572 průjezdů cyklistů napočítali v Přerově,  během měření v květnu a v září, které probíhalo na 32 místech. Historicky první průzkum intenzit cyklistické dopravy zpracovala Vysoká škola logistiky,... číst dále

Morava má svoji první parkovací věž pro kola. Dnes ji otevřeli v Přerově.

11. 12. 2015 | Parkovací dům pro kola byl dnes slavnostně otevřen u přerovského vlakového nádraží. Parkovací dům zvaný "cyklověž" je prvním parkovacím domem svého druhu na Moravě. Novinkou pro občany je především... číst dále

Město Přerov má nového cyklokoordinátora

19. 11. 2015 | Usnesením Rady města Přerova byl od 1.ledna 2013 jmenován do funkce cyklokordinátora Mgr. Jiří Janalík, z odboru koncepce a strategického rozvoje. Město Přerov je jedním z 24 měst, které podepsalo Uherskohradišťskou chartu. číst dále

Cyklisty v Přerově čekají další zlepšení nejen na cyklostezkách

19. 11. 2015 | Město Přerov připravuje v letošním roce opatření, která zpřístupní centrum pro cyklistickou dopravu. Přerov byl vždy cyklistům nakloněný, od roku 1993 do současnosti vzniklo ve městě více než 25 km cyklostezek. I v letošním... číst dále

Město Přerov odsouhlasilo vstup do Asociace.

19. 11. 2015 | Zastupitelstva města Přerova dne 21. října 2013 schválilo vstup města do Asociace měst pro cyklisty. Řádným členem se stane v roce 2014, na základě podané přihlášky a souhlasu Valné hromady. Město Přerov patří v regionu... číst dále

V Přerově se objeví nové stezky pro cyklisty i cykloobousměrky

19. 11. 2015 | Již v průběhu května a června vzniknou v Přerově další nové trasy pro cyklisty. Město na řece Bečvě, které má zhruba 45 tisíc obyvatel, čeká otevření několika cykloobousměrek a zpřístupnění pěší zóny... číst dále

V Přerově mají premiéru cykloobousměrky, město otevřelo prvních pět ulic

19. 11. 2015 | Od konce června platí na přerovských silnicích nová opatření, která by měla zjednodušit provoz ve městě. Úprava dopravního značení se dotkla pěti dosud jednosměrných ulic, ve kterých je nově umožněn obousměrný... číst dále

Modul: Seznam členů