Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Pardubice

1. Krátké představení města

Od konce komunistického režimu se Pardubice začaly měnit k lepšímu. Přestože transformace ekonomiky po roce 1989 přinesla zánik některých podniků (Tesla, TMS) a řada dalších podstatně omezila výrobu a počet zaměstnanců (Synthesia), počet nezaměstnaných ve městě se nijak drasticky nezvýšil. Bylo to především díky prozíravé politice města, jehož vedení přišlo už počátkem 90. let s nápadem založit poblíž letiště bezcelní zónu. Na šesti hektarech tak vzniklo svobodné celní pásmo, jediné v České republice, které výrobním a obchodním firmám nabízí montážní, skladovací i výrobní zázemí. K tomu jen dodejme, že v ročence City Invest Czech 2000 byly Pardubice mezi všemi krajskými městy republiky vyhodnoceny jako nejvhodnější pro investování. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Martin Kolovratník, poslanec za Pardubický kraj a město Pardubice, e-mail: Kolovratnik@anobudelip.cz
  • Martin Ptáček, cyklokoordinátor, tel.: 605227373, e-mail : martin.ptacek@pardubice.eu
yklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Palackého - víc než spojka. Koncepční studie Palackého třídy má za cíl navázat na nově zrekonstruované veřejné prostory Přednádraží a třídy Míru a dokončit tak základní městskou osu propojující nádraží a historické centrum. Při revitalizaci (v pravém slova smyslu – znovuoživení) Palackého třídy by mělo jít kromě zlepšení technického a estetického stavu veřejného prostoru i o změnu chování lidí v něm o změnu charakteru prostoru o aktivizaci jeho ekonomického, kulturního a společenského potenciálu. Více...

Pokračuje rovněž tvorba cyklostezky, která má spojit Pardubice a Hradec Králové - více info zde: http://www.hradubickacyklostezka.cz/.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Další rozvoj cyklistické dopravy je podporován výstavbou nových stezek z ITI, které vyplývají také ze strategického dokumentu ParduBIKE 2018.

 

V současnosti vzniká pilotní projekt koncepce 300 stojanů pro Pardubice (abstrakt návrhu viz níže).

Z historie:

Město Pardubice se stalo vítězerm soutěže Hlavní město cyklistů 2014. O jejím vítězi nerozhodla jen dlouhá cyklistická tradice nebo počet kol v ulicích. Rozhodující byl celkový přístup města k řešení dopravy, a to nejen té cyklistické. Nezávislá porota složená z odborníků na cyklistickou dopravu hodnotila například také koncepční materiály, stav infrastruktury nebo kampaně, která města organizují nebo podporují.

Vítězství v soutěži za rok 2014 město Pardubice získalo proto, neboť už v minulosti si vysloužilo přídomek „cyklistická laboratoř“ České republiky. Vítězství si město zasloužilo hlavně díky svým krokům v posledních třech letech, které město přiblížily na úroveň evropských cyklistických velmocí. Obyvatelé Pardubic mají srovnatelné dopravní chování v porovnání s městy v Německu. Podle výsledků nedávného dopravního výzkumu absolvují 19 % cest na jízdním kole, 35 % pěšky, 17 % veřejnou dopravou a 28 % s využitím osobních automobilů. To znamená, že více než polovina cest po městě je s využitím vlastní síly.

Během posledních let odsouhlasilo město základní koncepční dokumenty, v první řadě generel cyklistické dopravy a na něj navazující akční plán hlavních kroků. Město buduje novou infrastrukturu s ohledem na všechny druhy dopravy a se záměrem posílit tzv. koalici udržitelné dopravy, kterou tvoří pěší, cyklistická a veřejná doprava. „Město dlouhodobě směřuje k rovnoměrnému rozložení dopravy 4krát 25 procent. I když se jedná o dlouhodobý cíl, v současné době jsme k němu už velmi blízko, takže Pardubice mají dobrou výchozí pozici pro jeho dosažení,“ říká náměstek primátorky Pardubic Michal Koláček, který má dopravu ve městě na starosti. Jít osobním příkladem se rozhodla také primátorka města Štěpánka Fraňková, která se společně se svými náměstky a tajemníkem magistrátu zúčastní soutěže Do práce na kole a celý květen bude na radnici dojíždět na kole.

Město Pardubice se spolupodílelo na vytvoření 7 jednoduchých klůčů, které pomáhají porozumět otázce „co musí udělat město pro to, aby se stalo opravdu přívětivým městem pro cyklisty?“ 7 klíčů nabízí 7 odpovědí,

 

Za zmínku stojí z těchto 7 klíčů "Průzkum dopravního chování"

Město hodnotí výsledky v české kotlině ojedinělého výzkumu následovně:

V porovnání se sousední Německem, se stejně vysokým nebo vyšším podílem cyklodopravy může pochlubit jen několik měst, například Kiel, Münster nebo Brémy. Excelentní chování Pardubáků potvrdil rozsáhlý průzkum dopravního chování, který byl realizován v rámci projektu Central MeetBike. „Pardubice mají také slušný podíl využívání MHD – ten bývá u srovnatelně velkých měst v Německu převážně nižší. Menší podíl cest autem než Pardubice má pouze Frankfurt nad Mohanem a Berlín,“ říká městský cyklokoordinátor Vojtěch Jirsa 

Průzkum byl v tomto rozsahu proveden v létě 2012 poprvé. Bohužel z něj nelze vyvodit, zda aut ve městě přibývá, či ubývá. Přitom je tento trend velice důležitý. Stačí totiž, aby několik cest, které jsou dnes vykonané pěšky, na kole nebo MHD, bylo nahrazeno jízdou autem a Pardubice by se mohly dostat do závažných dopravních problémů. „Je třeba proto neusnout na vavřínech. Pardubice mají potenciál ještě výrazně snížit podíl automobilové dopravy. Lze se inspirovat nejen v cyklistických velmocích, Dánsku nebo Holandsku, ale třeba i ve Švýcarsku. Například Basilej, svou rozlohou srovnatelná s Pardubicemi, snížila podíl automobilové dopravy v posledním desetiletí o čtyři procenta,“ vysvětluje Jirsa.

Odbor hlavního architekta proto v únoru 2013 představil při veřejné prezentaci VIZI 25. Základní myšlenkou dokumentu je dosáhnout do roku 2025 rovnoměrného zastoupení dopravy: pěší 25 %, MHD 25 %, kolo 25 %, automobil 25 %. „Takovýto scénář sice není příliš reálný, ale chceme upozornit na potřebu tvorby vize, potřebu vyřčení cílů, ke kterým by město prostřednictvím dopravního plánování mohlo směřovat,“ říká Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta.

V roce 2025 ještě město nebude mít postavené obchvaty. Jedinou možností ke zlepšení dopravních problémů je tedy změna dopravního chování. „Hlavním cílem VIZE 25 je snížení podílu cest pomocí auta. 59% všech cest podnikají Pardubáci do tří kilometrů, ale v 19 % případů je pro ně použit automobil. Krátké cesty se navíc z velké části odehrávají v centrální oblasti, kde jsou dopravní problémy nejzávažnější. Zahraniční příklady nám ukazují, že dopravní chování leze ovlivnit tím, jak je organizována doprava uvnitř města. Opatření lze směřovat směrem k preferenci MHD nebo zvýšením atraktivity cyklistické dopravy. V mnoha případech se jedná o levná opatření s okamžitým efektem,“ dodává Jirsa.

http://www.pardubike.cz/aktualne/dopravni-chovani.html

5. Tipy na cyklovýlety a další související informace

Cyklotrasy v okolí Pardubic.

Památky a jiná zajímavá místa.

 

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Pardubice jsou velmi dobře dopravní dostupné, jsou železničním dopravním uzlem. Vzdálenost od Prahy je pouhých 104 km. Výhodou je i přítomnost letiště se smíšeným provozem. Více... 

7. Fotogalerie

Přednádražní prostor - před rekonstrukcí. Brzy doplníme fotky po rekonstrukci.

Ke stažení

stav v roce 2008.pdf (0 kB)

Novinky

Pardubice: Město krátkých vzdáleností, které je ideální pro cesty na kole nebo pěšky

25. 03. 2019 | Před časem jsme zveřejnili první část zprávy o dopravním chování obyvatel Pardubic. Vycházelo z ní, že Pardubice mají blízko k ideálu "města krátkých vzdáleností", a chování obyvatel se může směle rovnat s vyspělými městy západní Evropy.  Dnes zprávu doplníme o část,... číst dále
Pardubice: Město krátkých vzdáleností, které je ideální pro cesty na kole nebo pěšky

Dopravní chování Pardubáků se blíží cílům vyspělých měst

16. 02. 2019 | Obyvatelé Pardubic mají z pohledu tzv. udržitelné dopravy lepší chování, než obyvatelé okolí. Ti využívají automobil více, než obyvatelé Pardubic. To je jeden z mnoha závěrů průzkumu dopravního chování, který proběhl v uplynulém roce v Pardubicích a do kterého se zapojilo... číst dále

Pardubice vytvořily novou značku cykloměsta

30. 03. 2015 | Nová značka vytvořená městem se jmenuje ParduBIKE. K vidění je především na místech, kde jsou umístěny služby pro cyklisty, a také na všech informačních materiálech spojených s cyklodopravou. V ulicích... číst dále

Městská policie v Pardubicích se zaměřila na neosvětlené cyklisty, kromě pokut dostali také blikačky

30. 03. 2015 | Ubývající světlo v ulicích měst většinu cyklistů přinutí, aby si  zapnuli světla na kole. Ne všechna jízdní kola ale mají toto předpisové vybavení nainstalované. Jízda bez světel přitom patří... číst dále

Pardubice ukázaly, jak se dělá „Město pro cyklisty“

30. 03. 2015 | Dne 13.2.2014 proběhl další seminář Cyklistické akademie v Pardubickém kraji, jeho hostitelem bylo město Moravská Třebová. Klíčovou roli sehrála prezentace Pardubic, která dala odpovědi na otázku „co musí... číst dále

Pardubice směle konkurují městům v Německu, každá pátá cesta je na jízdním kole

30. 03. 2015 | Pardubičané mají výborné dopravní chování a v některých ohledech dokonce překonají německá města. Rozsáhlý průzkum dopravního chování, který proběhl v Pardubicích, dal... číst dále

Pardubice získaly titul Hlavní město cyklistů 2014

30. 03. 2015 | Dnes byla vyhlášena soutěž o Hlavní město cyklistů. O jejím vítězi nerozhodla jen dlouhá cyklistická tradice nebo počet kol v ulicích. Rozhodující byl celkový přístup města k řešení dopravy,... číst dále

Cyklisté v Pardubicích dostali snídani

09. 03. 2015 | Příjemné překvapení si nachystala pardubická radnice pro všechny, kteří se v pátek ráno vydali do práce na kole. Na deseti různých místech rozdávali dobrovolníci z řad zaměstnanců magistrátu cyklistům... číst dále

Modul: Seznam členů