Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Kadaň

1. Krátké představení města.

Osmnáctitisícové město Kadaň se nachází v kraji, kde řeka Ohře opouští sevření Krušných a Doupovských hor. Nejstarší královské město Kadaň je městem moderním, pohostinným a slouží jako cíl turistických cest i pro mnohé obchodní partnery a cestovní kanceláře. Kadaň získala statut svobodného královského města kolem roku 1259. Vrcholného rozkvětu zaznamenala Kadaň jako středověké město za vlády císaře Karla IV. Nicméně dnešní tvář historického městského jádra zdobí nebývalé množství nádherných měšťanských domů, církevních staveb i zbytků středověkého opevnění. Ne nadarmo je historická část Kadaně od roku 1978 městskou památkovou rezervací. Nejcennější památkou v Kadani je bezesporu bývalý klášter františkánů z roku 1473, využívaný dnes jako městské muzeum s nejstaršími sklípkovými klenbami a s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků, vysvěcený roku 1480. Františkánský klášter je od roku 1995 národní kulturní památkou. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Jiří Kulhánek, starosta, tel.: 474 319 502, e-mail : starosta@mesto-kadan.cz
  • Miroslav Jancak, referent odboru ŽP, tel.: 474 319 557, e-mail : miroslav.jancak@mesto-kadan.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

 Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Základní cykloturistické údaje o městě, tipy pro cyklisty - ke stažení zde (ve formátu PDF)

Z historie :

O cyklistice ve městě – historie a vývoj

Ani město u řeky Ohře nebylo ještě na začátku posledního desetiletí zrovna cyklistickým rájem. Ale postupně se od roku 2003 situace měnila. V roce 2009 schválilo zastupitelstvo Generel cyklistické dopravy města Kadaně. Kousek po kousku se buduje síť cyklostezek a je příjemné pozorovat, že přibývá jak počet rekreačních cyklistů, tak především rodičů s dětmi. Zvýšil se i počet lidí, kteří kolo používají jako dopravní prostředek do práce nebo do školy. Z pohledu nejmenších cyklistů, pro které se budované cyklostezky již staly samozřejmou součástí života, by se mohla královská Kadaň stát v budoucnu důležitou cyklistickou křižovatkou. Její „páteří“ by měla být cyklostezka podél Ohře, po které by se cyklisté dostali k Nechranické přehradě, Žatce a dalších lokalit. Z Kadaně by pak zájemci mohli odbočit do dalších turistických cílů. Město například netrpělivě čeká, až začne stavba první části cyklostezky z Kadaně do Prunéřovského údolí. Velké možnosti v rozvoji má i oblast kolem Doupovských hor. Stačí se jen zasnít ... a pak o to s větším úsilím pokračovat v započatém díle.

Cyklistika v číslech 

13,5 km cyklostezek

155 km značených cyklotras (zahrnuje i okolní obce a města)

Významné cyklotrasy procházející městem:

dálková cyklotrasa (35): Plzeň - Karlovy Vary

místní trasy (3000): Klášterec – Kadaň , Chomutov a (353): Kadaň - Žatec

Významné cyklistické projekty ve městě

Cyklistická lávka s názvem „Lávka Vítka Brandy“ pojmenovaná podle autora Víta Brandy vznikla v roce 2009.  Je součástí cyklistické stezky, která vede po hrázi přehrady Kadaňského stupně a pokračuje dolů podél toku Ohře na nábřežní promenádu.  Lávka umožňující cyklistům i pěším překonat výškový rozdíl mezi korunou hráze a nábřežní promenádou bez nutnosti použít původní strmé a nepohodlné schodiště podél hráze.

V rámci projektu „Revitalizace kulturní památky čp. 7 v Kadani na informační centrum“ vznikne v novém Informačním centru služba pro cyklisty – úschovna a půjčovna  kol (2 stojany pro celkem 14 kol). Projekt bude dokončen 31.7.2013.

Významné dokumenty města vztahující se k cyklistice

Generel cyklistické dopravy města Kadaně (2009)

http://www.mesto-kadan.eu/dokumenty/generel.pdf

Kontakty

Informační centrum a galerie Josefa Lieslera, Mírové nám. 1, 43201 Kadaň,

tel.,fax: +420 474 319 550, mobil: +420 725 763 497

e-mail: galerie@mesto-kadan.cz

www.mesto-kadan.cz 

Tipy na výlet v okolí Kadaně 

 http://www.ceskojede.cz/rubriky/mesta-uh-charty/kadan/

http://www.mesto-kadan.eu/dokumenty/cyklobalicek.pdf

http://www.mesto-kadan.eu/sekce-turista/187/informace-pro-cyklisty/strana/0

Kadaň - Klášterec nad Ohří  (9,3 km) - vhodné pro trekkingové a MTB kola

Do Klášterce nad Ohří vede od roku 2008 nově vybudovaná obousměrná cyklistická stezka.

Kadaň - Žatec podél Nechranické přehrady - Kadaň (53 km) - vhodné pro trekkingové a MTB kola

Rovinatá trasa je vedena podél řeky Ohře a vodní nádrže Nechranice do Žatce. Cesta zpět je vedena po místní cyklotrase (353).

Kadaň –  Klášterec nad Ohří - Měděnec – Klášterec nad Ohří – Kadaň  (47 km) - vhodné pro trekkingové a MTB kola

Trasa je však celkem náročná na stoupání od Lužného až na Měděnec. Je zde kombinace tras dálkových a místních.

Kadaň - Krásný Dvůr - Kadaň (46 km) - vhodné pro trekkingové a MTB kola

Poměrně nenáročná trasa vedoucí s malým převýšením po dálkové cyklotrase (35).
 

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Pohled na krásy Čech a Moravy ze sedla kola. Průvodce místy, která Vám možná ještě zůstala utajena. Vydejte se s námi, vyrážíme za každého počasí. Každý týden roztáčí pedály Michal Jančařík. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Generel cyklistické dopravy města Kadaně je dokument, který má za cíl stanovení koncepce cyklistické dopravy jako součásti dopravního systému města. Bude sloužit pro uplat ňování potřeb cyklistiky ve městě i blízkém okolí. Zárove ň navazuje na regionální cyklistické stezky, které jsou prioritami Ústeckého kraje. Jedná se o otevřený dokument, který se bude v průběhu času průběžně aktualizovat. Více...

7. Fotogalerie

Ke stažení

Prezentace Cyklokonference 2011.zip (493 kB)

Novinky

Město Kadaň se stalo novým členem Asociace měst pro cyklisty

19. 11. 2015 | Rozvoj cyklistické dopravy v městě Kadaň je spojen s roke 2009, kdy zastupitelstvo schválilo Generel cyklistické dopravy města Kadaně. Kousek po kousku se buduje síť cyklostezek a je příjemné pozorovat, že přibývá jak počet rekreačních... číst dále

Modul: Seznam členů