Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Ostrava

1. Krátké představení města.

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a třetím v pořadí podle počtu obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Ivo Hařovský, náměstek primátora, tel.: 599 443 157, e-mail : iharovsky@ostrava.cz
  • Martin Krejčí, cyklokoordinátor, tel.: 731 105 340, e-mail : martin.krejci@rhdhv.com
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Doplníme později.

Z historie :

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ V OSTRAVĚ

Cyklofakta

  • K 1.9.2017 je v provozu 244 km cyklistických tras, pruhů a stezek.

  • V současné době probíhá výstavba 3 nových cyklotras, jedna propojí Vítkovice s Hrabůvkou, druhá Výškovice se Starou Bělou a třetí centrum s Vítkovicemi. V plánu na rok 2018 jsou další projekty v Porubě (připojení Vědeckotechnického parku), napojení centra na sídliště Fifejdy, spojení oblasti vodárny v Nové Vsi s ul. U Boříka a spojnice průmyslové zóny v Hrabové s Novou Bělou. Dokončena je výstavba prvního krytého stání pro kola v Mariánských Horách.

  • V roce 2018 město rovněž plánuje v případě úspěšného průběhu veřejné soutěže pilotní projekt tzv. bikesharingu (systému sdílení kol). Nadále se rozšiřuje systém stojanů na kola ve městě.

  • Kromě pravidelné zářijové cyklojízdy pro starosty, kde se prezentuje pokrok v cyklistické infrastruktuře, probíhá na úrovni propagace též vždy v květnu soutěž Do školy na kole. Vítězným školám je pak přiznán příspěvek na výstavbu cykloboxů na školním pozemku.

  • Od prosince 2016 funguje ve městě první automatický sčítač pěších a cyklistů. Největší naměřená denní hodnota cyklistů je 1356 cyklistů a měsíčně pak více než 16 600 cyklistů v obou směrech, pravidelné sčítání cyklistů pak probíhá vždy po pěti letech a výsledky se využívají pro plánovaní infrastruktury.
  • Město Ostrava se připojilo k tzv. Uherskohradišťské chartě měst, které se zavázaly realizovat opatření pro zlepšení podmínek cyklistů ve městě. Primátor města dne 7. února 2012 stvrdil tento závazek městských politiků svým podpisem. Koncem roku 2011 byla zřízena funkce městského cyklokoordinátora. Zastupitelstvo města Ostravy 25.9.2013 schválilo vstup statutárního města Ostravy do Asociace měst pro cyklisty.

  • Od 1. října 2012 je možno si zaregistrovat kolo u Městské policie na více služebnách. Dohodl se na tom ředitel Městské policie Ostrava s cyklokoordinátorem města.

Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy


Více informací: http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/cykloturistika

Tipy na cyklovýlety: http://www.ceskojede.cz/rubriky/mesta-uh-charty/ostrava/

5. Tipy na cyklovýlety a další související informace

 Objevujte Ostravu na kole.

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Do Ostravy

Autem

Ostrava představuje významný dopravní uzel a hlavní křižovatku Moravskoslezského kraje. Je napojena na hustou a kvalitní síť silnic I. třídy, propojující města této aglomerace a sousední regiony. Páteří silniční sítě je dálnice D1, spojující Ostravu s velkými městy jako je Olomouc, Brno a plynule navazující hraničním přechodem Veřňovice – Gorzyczki na polskou dálnici A1 směřující přes Katowice na Gdaňsk.

7. Fotogalerie


Novinky

Změní bikesharing firemní mobilitu?

02. 07. 2019 | Partnerství pro městskou mobilitu od svého založení upozorňuje na skutečnost, že používání jízdních kol pro pracovní cesty a využití kola pro cestování není dostatečně vymezené v českém právním řádu. To má vliv mimo jiné i na firemní plány mobility. Následující podnět... číst dále
Změní bikesharing firemní mobilitu?

Ostravské horké cyklistické dny

16. 06. 2019 | V deštivém květnu proběhla soutěž Do školy na kole, jejího čtvrtého ročníku se zúčastnili žáci 9. tříd z 8 ostravských škol. Letos byla hojně kromě kategorie sledující pravidelnost dojíždění zastoupena i kategorie ujeté vzdálenosti. Dvojice z vítězné školy najela takřka... číst dále
Ostravské horké cyklistické dny

Žáci ostravských devátých tříd budou opět v květnu soutěžit. Pomůže jim bikesharing.

02. 05. 2019 | Již počtvrté proběhne v Ostravě soutěž Do školy na kole, kterou pro magistrát města organizuje cyklokoordinátor. Soutěží se ve dvou kategoriích, na vzdálenost dojíždění a na pravidelnost. Letos se do soutěže přihlásil rekordní počet 26 účastníků z osmi ostravských základních... číst dále
Žáci ostravských devátých tříd budou opět v květnu soutěžit. Pomůže jim bikesharing.

Ostravský bikesharing se rozšíří

15. 03. 2019 | Přes poslední záchvěvy paní zimy pomalu začíná cyklistická sezóna. Statutární město Ostrava s dotčenými městskými obvody na rok 2019 připravilo rozšíření vloni úspěšného systému sdílení kol. Nově kromě centra města přibudou stojany i ve Vítkovicích, Porubě, Mariánských... číst dále
Ostravský bikesharing se rozšíří

Nová cyklistická trasa v Ostravě v provozu

12. 11. 2018 | V Ostravě byla dána do užívání cyklistická trasa Y vybudovaná statutárním městem Ostrava s přispěním evropských fondů podél ulice Novinářské a Výstavní. Do konce dubna ještě budou... číst dále

Horké jarní dny v Ostravě přejí cyklistům

12. 11. 2018 | V Ostravě je v procesu kolaudace nová trasa S vybudovaná statutárním městem Ostrava mezi Výškovicemi a Starou Bělou, která chodce a cyklisty odděluje od provozu na vozovce, v místech, kde by hrozilo vzdutí kořenovým systémem,... číst dále

Po stezce v Ostravě-Hrabové denně projede bezmála 900 cyklistů.

22. 10. 2018 | Odbor dopravy města Ostravy již má k dispozici první informace z tří nově instalovaných sčítačů. Díky pěknému počasí se průměrný počet cyklistů za den pohybuje kolem 800 – 900 cyklistů. Výsledky viz níže... číst dále

Ostrava:Sčítače hlásí meziroční nárůst cyklistů až o čtvrtinu, zájem překvapil provozovatele veřejných kol

28. 08. 2018 | Koncem prázdnin byla dokončena poslední ze staveb pro cyklisty, které byly zahájeny v loňském roce. Cyklistická trasa P spojuje oblast Vítkovic s poliklinikou v Hrabůvce, na obou koncích se napojuje na stávající infrastrukturu.... číst dále

Ostrava - Letní fotografická soutěž 2018

21. 07. 2018 | Letní fotografická soutěž 2018 „B E Z P E Č N Ě   P O  O S T R A V Ě“ aneb „I já v Ostravě viděl – jízdu podle pravidel“. Aktiv BESIP, pracovní skupina odboru dopravy MMO, tradičně na červenec a... číst dále

Veřejná půjčovna Rekola se rozšiřuje do Ostravy

18. 04. 2018 | Na sdílených kolech Rekola se od 1. 5. nově projedete i v Ostravě. Největší provozovatel bikesharingu v Česku v současné době úspěšně působí v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Teplicích a Liberci. K prvnímu... číst dále

V Ostravě se bude jezdit do školy na kole

16. 04. 2018 | Letošní již třetí ročník soutěže Do školy na kole pořádá statutární město Ostrava. Soutěž je určena žákům 9. tříd základních škol na území města Ostravy. Proběhne v pracovních... číst dále

Recept na zdravé město podle Ostravy: integrovaná veřejná doprava, více kol a pěších

20. 11. 2017 | V oblasti mobility se Ostrava může pochlubit rozsáhlou, moderní sítí veřejné dopravy, pokrokovými přístupy při zavádění nových opatření v udržitelné mobilitě a aktivní spoluprací na české... číst dále

Ostrava hledá dodavatele systému veřejného sdílení kol

23. 10. 2017 | Ostrava vyhlásila veřejnou zakázku na vybudování a provozování systému veřejného sdílení jízdních kol, takzvaného bikesharingu. Na podání nabídek mají případní zájemci... číst dále

Novinky z Ostravy: Nové značení a příprava cyklotramvaje

20. 07. 2017 | Městský obvod Stará Bělá se rozhodl provést dopravní zklidnění lokality na Folvarku. Jedná se o zónu 30, kde je nově v delších směrech komunikací navržen jednosměrný provoz tak, aby po obslužných místních... číst dále

Předprázdninové cyklistické novinky z Ostravy

06. 07. 2017 | Po skončení 2. ročníku soutěže Do školy na kole pro žáky 9. tříd ostravských základních škol proběhlo v pondělí 12. června slavnostní vyhodnocení v primátorských saloncích ostravské... číst dále

Ostrava: Cykloboxy pro základní školu, cyklopumpa i nové stezky

26. 05. 2017 | Podívali jsme se, co nového chystá Ostrava pro cyklisty na letní sezónu 2017. Vítěz loňského ročníku soutěže Do školy na kole – ZŠ a MŠ Svinov - obdržel od magistrátu jako odměnu 4 cykloboxy, které... číst dále

Druhý ročník soutěže Do školy na kole

23. 04. 2017 | Již druhý ročník soutěže Do školy na kole se rozběhne v květnu v Ostravě. Do soutěže se přihlásilo 7 základních škol. Soutěž je určena dvojicím žákům nebo žákyň 9. tříd základních škol... číst dále

První výsledky kontinuálního monitoringu chodců a cyklistů v Ostravě

09. 02. 2017 | Na základě nabídky Nadace Partnerství nechal odbor dopravy Magistrátu města Ostravy instalovat na území města sčítač pěší a cyklistické dopravy. Po necelých dvou měsících od instalace byl proveden první... číst dále

Ostrava propojuje stezky, plánuje bikesharing i soutěž pro školáky

02. 12. 2016 | S koncem roku naděluje statutární město Ostrava svým cyklistům několik dárečků. V listopadu byly dokončeny cyklistické pruhy a koridory na ul. Hornopolní směřují k sídlišti Fifejdy.a na stejném sídlišti... číst dále

Malá Kodaň v Ostravě: Sen architektů se pomalu mění ve skutečnost

11. 09. 2016 | Jezdit uličkami města na kole, navštěvovat podniky, kde to žije nebo se klidnou promenádou bez ruchu aut dostat z centra Ostravy k břehu řeky Ostravice. To vše jsou představy, které stály za vytvořením vize ostravské Malé Kodaně. Kousku... číst dále

I na podzim čekají cyklisty v Ostravě novinky

05. 09. 2016 | Mezi novinky, které cyklisty mohou potěšit, je legalizace dvou používaných tras na Slezské Ostravě. Trasa O, která byla letos dobudována z centra až do Radvanic, využívala mezi Hranečníkem a hranicí Radvanic chodníku,... číst dále

Prázdninové novinky pro ostravské cyklisty

02. 08. 2016 | Nově vzniklý Cykloaktiv si dal jako jednu z priorit výchovu chodců a cyklistů k vzájemné ohleduplnosti. Proto odbor dopravy Magistrátu města Ostravy nechal vyrobit nálepky, které mají upozornit chodce na místo křížení... číst dále

První cyklistická zóna na území Ostravy

27. 07. 2016 | První cyklistická zóna na území Ostravy byla v tomto týdnu zřízena v Hrabové. Je to v místě jedné z nejstarších cyklistických tras, která byla na tělese zrušené tramvajové... číst dále

Okolo Ostravy napříč handicapy - 1.7.2016

28. 06. 2016 | V pátek 1. července se bude v Ostravě pořádat benefiční cyklojízda Okolo Ostravy napříč handicapy. Na kole pojedou malí i velcí, handicapovaní i bez handicapu, sportovci i rekreační cyklisté. Smyslem je ukázat, že kolo... číst dále

Ostrava jezdila do práce i školy na kole

12. 06. 2016 | 9. června byly v Ostravě vyhlášeny výsledky soutěží. 9 základních škol vytvořilo dvojice deváťáků a deváťaček, které měly za úkol buď s co největší pravidelností nebo co největší... číst dále

Nový pumptrack otevřeli v Ostravě

16. 05. 2016 | Ostrava má nový pumptrack. Jedná se o speciální hřiště, kde se využívá principu pohybu nahoru a dolů pro hnací sílu jízdního kola místo šlapání. Takto se získávají... číst dále

Ostrava bude mít novou soutěž i Aktiv

21. 04. 2016 | Do školy na kole – to je název nové soutěže, kterou připravuje Statutární město Ostrava prostřednictvím městského cyklokoordinátora. Předběžně se do soutěže přihlásilo 9 ostravských základních škol,... číst dále

Nová podoba webových stránek cyklistické dopravy v Ostravě

19. 11. 2015 | Podoba ostravského webu pro cyklisty doznala během roku 2014 změny.  Na mapovém serveru byla aktualizována mapa cyklistických stezek a tras, která nově obsahuje kromě aktuálnějšího podkladu letecké fotografie též výběr... číst dále

Aktivity ostravského aktivu BESIP

19. 11. 2015 | Aktiv BESIP pod vedením ing. Jozefa Laži z Ostravských komunikací v současné době vyhodnocuje fotografickou soutěž pro cyklisty z Ostravy. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. V první bylo úkolem vytvořit kompozici se... číst dále

Městská policie v Ostravě má pro cyklisty pochopení

19. 11. 2015 | Městská policie v Ostravě připravuje v letošním roce několik novinek pro cyklisty. Protože krádež odloženého kola je pro poberty vítanou příležitostí pro přivydělání, je možno si již nyní kolo registrovat... číst dále

Ostravou projel průvod starostů na kolech

19. 11. 2015 | Již čtrnáctý ročník cyklojízdy ostravských starostů se uskutečnil 21.9.2012. Trasu 6 městskými obvody v délce 20 km absolvoval peloton 30 účastníků, které v jednotlivých obvodech přivítali vždy starostové... číst dále

Nový úsek cyklotrasy Q v porubě zprovozněn

19. 11. 2015 | Městský obvod Poruba za přispění fondů Regionální rady Moravskoslezsko zprovoznil úsek cyklistické trasy Q mezi studentskými kolejemi VŠB a planetáriem v Krásném Poli. Cyklistická trasa zčásti využívá... číst dále

Další kilometry nových cyklostezek v Ostravě

19. 11. 2015 | V následujících třech letech (2013-2015) bude v Ostravě vybudováno postupně 55 kilometrů nových cyklostezek za zhruba 600 milionů korun. Peníze na ně budou z evropských zdrojů, spolufinancované z městského rozpočtu. Ostrava... číst dále

Ostrava hledá inspiraci pro cyklistická opatření i v Paříži

19. 11. 2015 | Čím je město větší, tím ho zpravidla doprava víc trápí a tím je také těžší ji dobře vyřešit. Netýká se to jen té motorové, ale i cyklistické. Jiné problémy mají... číst dále

Cyklistická akademie odstartovala v Ostravě, prvního semináře se zúčastnilo padesát lidí

19. 11. 2015 | Pod hlavičkou Asociace měst pro cyklisty se dnes v Ostravě uskutečnilo první setkání zástupců českých a moravských měst. Vzdělávací program Cyklistické akademie, který je určen především politikům a úředníkům... číst dále

Ostrava zahájila cyklistickou sezónu výstavou na náměstí

19. 11. 2015 | Díky pěknému počasí byla pod širým nebem na Masarykově náměstí v Ostravě zahájena z iniciativy Kabinetu architektury Ostrava výstava Město v pohybu – život na kole v dánském hlavním městě. Autorem fotografií... číst dále

Abeceda ostravských cyklistů!!! právě vyšla

19. 11. 2015 | Ostravský magistrát dnes představil novou brožuru, která je určena všem, kteří do severomoravské metropole zavítají na kole nebo kteří používají kolo jako dopravní prostředek na cestách po městě. „Abeceda... číst dále

Ostrava hlásí: Stezka kolem Ostravice bude už letos

19. 11. 2015 | V červnu byla dokončena další ze staveb cyklistické trasy podél Ostravice v Ostravě. Jedná se o úsek cyklistické trasy J mezi koblovským mostem a lávkou na Kamenci v délce cca 4 km. Rozestavěny jsou zbývající... číst dále

Ostrava má další cyklopruhy na krajských komunikacích, k dispozici je nová online mapa cyklistických tras

19. 11. 2015 | V Ostravě mohou cyklisté využít nové cyklopruhy umístěné na několika páteřních komunikacích. Vyhrazené pruhy pro cyklisty samy o sobě nejsou velkou zvláštností, cyklisté i řidiči motorových... číst dále

Pěší zóna v centru Ostravy se otevřela cyklistům

19. 11. 2015 | Průjezd cyklistů pěší zónou v centru Ostravy, nové semafory pro cyklisty, stojany a komfortnější provedení cyklotrasy O - to jsou novinky ze severomoravské metropole. V prosinci tohoto roku se konečně pěší zóna... číst dále

Nové kilometry cyklistických tras v Ostravě

16. 11. 2015 | Podzim byl nezvykle teplý, a tak se na kole jezdí, zároveň se stále upravují trasy ve městech. Dokazují to mimo jiné zprávy z Ostravy, která finišuje s několika stavbami pro cyklistickou dopravu. V září... číst dále

Škola a cykloboxy. A pak, že to prý nejde ...

18. 10. 2015 | Dnešního dne byl za účasti zástupců ÚMOb Ostrava-jih a ředitelů ZŠ V. Košaře a A. Kučery p. Mgr. Rostislava Pytlíka a p. Mgr. Vladimíra Durčáka ukončen pilotní projekt realizace cykloboxů na školách. Jedná... číst dále

Výstava „Města s dobrou adresou“ je k vidění v Ostravě

12. 10. 2015 | Až do 23. října hostí Ostrava putovní výstavu pod názvem „Města s dobrou adresou". Přivezlo ji do České republiky Velvyslanectví Dánska a ve větších městech České republiky ji instaluje ve spolupráci s Asociací... číst dále

Jízda po cyklotrasách s primátorem

19. 07. 2015 | Tisková mluvčí magistrátu města Ostravy Andrea Vojkovská uspořádala odpoledne ve čtvrtek 7.5.2015 pro ostravské novináře cyklojízdu, které se účastnil rovněž primátor statutárního města Ostravy ing. Tomáš... číst dále

Jde to i bez kola. V Ostravě a Frýdku-Místku otevřou nové půjčovny

31. 03. 2015 | České dráhy zprovozní od 1. dubna do 31. října na hlavním nádraží v Ostravě a na nádraží ve Frýdku-Místku půjčovnu kol. Otevírací doba půjčoven je 6,00 – 20,00 hodin 7 dní v týdnu.... číst dále

Modul: Seznam členů