Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Liberecký kraj

LIberecký kraj se stal členem spolku Parterství pro městskou mobilitu dne 29. 3. 2019.

LIberecký kraj podporuje cyklistickou dopravu prostřednictvím Programu rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 204/15/ZK ze dne 26.5.2015. Tento dokument navazoval na Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2008 – 2013 a zároveň navrhnul nový Akční plán 2017 – 2018, jehož cílem bylo stanovit první konkrétní kroky pro podporu cyklistické dopravy a cykloturistiky na území Libereckého kraje. Základem Akčního plánu Programu rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji na období 2017 – 2018 je stanovení aktivit pro toto období podle jednotlivých opatření Cyklostrategie LK. Každá aktivita je slovně popsána, má uvedeného svého garanta plnění, realizátora opatření a návrh potenciálních finančních zdrojů pro jejich realizaci na evropské, národní krajské úrovni.

Informace jsou dostupné na tomto odkaze.

Liberecký jako první kraj v republice testuje si zpracování svého Plánu krajské mobility Libereckého kraje, jehož součástí bude i podpora cyklistické dopravy.

Níže jsou uvedeny novinky z kraje.


Novinky

Letos dal Liberecký kraj na cyklodopravu rekordních 20 milionů korun

04. 10. 2019 | Oblast cyklodopravy vnímá Liberecký kraj jako důležitou formu přepravy. V letošním roce proto na ni ze svého rozpočtu vynaložil 20 milionů korun. Poprvé v historii podá kraj i žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zahájil také přípravu koncepčního... číst dále
Letos dal Liberecký kraj na cyklodopravu rekordních 20 milionů korun

Liberecký kraj chce dostavět jeden z posledních úseků na cyklotrase Odra–Nisa

15. 09. 2019 | Liberecký kraj má velký zájem o dobudování jednoho z posledních úseků na trase z Liberce do Hrádku nad Nisou na dálkové páteřní cyklotrase Odra–Nisa. Podá proto první žádost o dotaci na výstavbu cyklotrasy ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Stěžejním úsekem... číst dále

Cyklostezka Varhany - ideální typ na nedělní cyklovýlet

08. 09. 2019 | Na Českolipsku byla vybudována cyklostezka Varhany, po které se lidé dostanou na kolech z České Lípy až do Kamenického Šenova. Projekt využil tělesa zrušené železniční trati. Realizací výstavby cyklostezky došlo k rozšíření cyklotras o dalších cca 19 kilometrů a též k rozšíření... číst dále
Cyklostezka Varhany - ideální typ na nedělní cyklovýlet

Obnova krytu vozovky na silnici I/14 HORNÍ SYTOVÁ – HRABAČOV

06. 09. 2019 | Často se říká, že ŘSD nikdy nedovolí na své silnici zřídit cyklistické pruhy. Je proto dobré představovat projekty, kde se to povedlo. Jedním z takových byla obnova krytu vozovky silnice I/14, nacházející se v Libereckém kraji, v obcích Víchová nad Jizerou a Jilemnice, k.ú. Horní... číst dále
Obnova krytu vozovky na silnici I/14 HORNÍ SYTOVÁ – HRABAČOV

Stav přípravy akce CYKLOSTEZKA SVATÉ ZDISLAVY

03. 09. 2019 | V Jablonném v Podještědí bylo na radnici v roce 2012 založeno zájmové sdružení právnických osob - Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou Předmětem činnosti sdružení je koordinace aktivit ke zřízení, propagaci, správě, údržbě a provozu páteřové Cyklostezky... číst dále
Stav přípravy akce CYKLOSTEZKA SVATÉ ZDISLAVY

Stav připravenosti výstavby akce Cyklostezka Odra – Nisa – č. KČT 20

17. 08. 2019 | V rámci grantové podpory Libereckého kraje se podpořilo zafinancovat zpracování územně technické studie cyklostezky Odra – Nisa od pramene Nisy až do Hrádku nad Nisou. Odra - Nisa je jedním ze základních stavebních kamenů „kostry cyklodopravy“ v Libereckém kraji. Studie prověřila... číst dále
Stav připravenosti výstavby akce Cyklostezka Odra – Nisa – č. KČT 20

Stav připravenosti Zelené cyklomagistrály Ploučnice (KČT č.15)

14. 08. 2019 | Jedním z projektů v Libereckém kraji, který by měl v budoucnu zlepšit cyklodopravu v kraji, je Zelená cyklomagistrála Ploučnice. Po dostavbě i dalších úseků se bude možné se z Děčína na kole dostat až k prameni řeky v Osečné pod Ještědem a dále až přes Druzcov na Semering,... číst dále
Stav připravenosti Zelené cyklomagistrály Ploučnice (KČT č.15)

Stav připravenosti cyklostezky Greenway Jizera (KČT č. 17)

13. 08. 2019 | Územím kraje prochází velký páteřní projekt cyklostezky Greenway Jizera. Trasa začíná u pramene Jizery (resp. v česko-polském pohraničí) a vede až k jejímu soutoku s Labem. Cyklostezka na území kraje je dlouhá cca 76 km. Stav úseků trasy je konci roku 2018 následovný: Úsek... číst dále
Stav připravenosti cyklostezky Greenway Jizera (KČT č. 17)

Plánované cyklotrasy v česko-polském příhraničí - 5. díl Liberecký kraj

12. 07. 2019 | V rámci projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí byla navržena dálková cyklotrasa opletající celou polsko-ceskou hranici, a tím vytvárí dvě rovnocenné trasy na polské a české straně, které se mezi sebou protínají a to v severozápadní... číst dále
Plánované cyklotrasy v česko-polském příhraničí - 5. díl Liberecký kraj

Dotace obcím a městům Libereckého kraje na cyklostezky

29. 05. 2019 | Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 28. 5. 2019, usnesením č. 241/19/ZK rozhodlo o poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistický dopravy a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy... číst dále

Představujeme záměr na vybudování cyklostezky ČESKÝ DUB – VLČETÍN (OBEC BÍLÁ) – HODKOVICE N. M.

09. 05. 2019 | Hlavním cílem koncepčního záměru Cyklostezka Karoliny Světlé je zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku v Podještědí. Důraz je kladen zejména na hledisko dopravní bezpečnosti při jízdě na kole. Preferovanou částí záměru je proto vybudování samostatné stezky... číst dále
Představujeme záměr na vybudování cyklostezky ČESKÝ DUB – VLČETÍN (OBEC BÍLÁ) – HODKOVICE N. M.

Modul: Seznam členů