Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

CykloBudějovice

1. Krátké představení organizace.

CykloBudějovice je občanské sdružení založené na podzim roku 2013. Vznik sdružení byl v návaznosti na úspěch Velké budějovické jízdy, kterou jsme pořádali a které se zúčastnilo přes 300 účastníků a následně otevřeného dopisu adresovaného radním a politikům, který byl sepsán jako veřejná objednávka po bezpečných a logicky návazných cestách pro cyklisty. Tento dopis podepsalo na 600 lidí a významné místní firmy a byl pro nás jistou motivací pro pokračování jednak v nátlaku na radnici, ale také s nabídkou spolupráce na rozvoj cyklodopravy v našem městě.

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

3. Projekty pro rok 2019 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Z generelu cyklodopravy z roku 2014 byly vybrány čtyři lokality.

 

 

 

 

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Budějovicemi na kole.

Budweis Cycle Chic - Bike Chic nebo Cycle chic je označení něčeho, co už vzniklo vlastně se začátkem existence jízdního kola. Je to ve volném překladu „cyklistická móda“ a hlavním odkazem je změna pohledu na cyklistiku pouze jako sportu nebo volnočasové aktivity. Oblečení na kolo závisí na tom, kam jedete. S dnešním konceptem Cycle Chic začal Mikael-Colville Andersen v roce 2007, kdy založil http://www.copenhagencyclechic.com/. Inspirujte se, foťte a posílejte nám fotografie z ulic Českých Budějovic.

Akce a projekty sdružení

České Budějovice jsou díky rovinatému terénu a snadné dostupnosti volné krajiny předurčeny pro cyklistiku. Ta skutečně patří mezi oblíbené způsoby přepravy. Město se proto snaží rozvíjet podmínky pro cyklistiku. / Více

Jak šel čas - výstavba cyklistické infrastruktury na území města od roku 2005. / Více

 

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. kv

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

5. Typy na výlety-cyklovýlety

Cykloatlas on-line

Najdete zde bohatou inspiraci týkajícíc se výletů na kole. Trasu si můžete i sami naplánovat a změřit.

http://jdem.cz/b8wj22

Dálkové cyklotrasy

Jihočeským krajem prochází několik dálkových cyklotras.

První z nich je Sluneční trasa EuroVelo č. 7 (EuroVelo je evropská síť cyklotras, projekt Evropské cyklistické federace)

http://jdem.cz/b8yt39

Druhou trasou EuroVelo procházející JČK je Stezka železné opony (Eurovelo č. 13) http://jdem.cz/b8yur4

Mezi dálkové cyklotrasy patří i tzv. Greenways (koridory sloužící k rekreaci, sportu a nemotorové dopravě) http://jdem.cz/b8ysv9

V JČK do této sítě spadá:

Výlety na trase cyklovlaků

Spoustu tipů na cyklistické výlety vlakem včetně podrobného popisu tras, turistických zajímavostí a fotografií přináší České dráhy zde:

http://jdem.cz/b8vu73

Po výběru konkrétního cíle si na stránce můžete také najít vhodné vlakové spojení, nejbližší výstupní stanici, půjčovnu kol či elektro-kol nebo si zakoupit jízdenku on-line.

Další typy na výlety s využitím vlaků najdete zde:

http://jdem.cz/b8vw78

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Citace ze strategického plánu města České Budějovice pro léta 2017 - 2027

Doprava představuje jednu z hlavních bariér, které limitují jak stávající fungování, tak další rozvoj Českých Budějovic. Řešení dopravní situace je přitom potřeba vnímat jako nástroj, jehož účelem je zajistit vhodné podmínky jak pro život místních obyvatel, tak pro firmy, které ve městě působí a pro které je jak vnější, tak vnitřní doprava jedním z klíčových faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost na trhu. S ohledem na regionální význam Českých Budějovic a jejich rostoucí spádové území je navíc potřeba veškerá opatření plánovat nejen z pohledu města jako takového, ale i z pohledu osob, které do města dojíždějí za prací, službami či do škol. Jakékoliv řešení je tak nezbytné plánovat a realizovat v úzké spolupráci se sousedními obcemi tvořícími zázemí Českých Budějovic.

Pro zajištění efektivního fungování dopravy ve městě je potřeba volit řešení v podobě uceleného koncepčního přístupu, který bude reflektovat klíčové rozvojové záměry a koncepci rozvoje jednotlivých částí města.

Za nevyhovující lze s ohledem na výstupy analytické části označit dopravní situaci ve smyslu dostupnosti a prostupnosti města, tedy zejména špatné napojení města na ostatní regionální centra jako je Praha, Plzeň, nebo Linz, neexistující obchvat a nedokončené vnitřní okruhy města či neexistenci IDS, který by zajišťoval efektivní dostupnost města ze spádového území. Nevyhovující jsou také podmínky pro pohyb po městě, tedy zejména extrémní zatížení centra IAD vedoucí k častým kongescím zejména v centrální části města, nedostatek parkovacích míst, či nedostatečné napojení spádových oblastí, jednotlivých průmyslových lokalit a okrajových částí města alternativními druhy dopravy.

Problematikou městské mobility se pak zabývá stránka: http://ceskebudejovice.dobramesta.cz/

Další informace o čisté mobilitě jsou na stránce http://www.cb-cistamobilita.cz/

7. Fotogalerie

 

Modul: Seznam členů