Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Roztoky

. Krátké představení města.

Roztoky, které se nacházejí u Prahy, mají k 1. 1. 2016  8.208 obyvatel, zaujímají rozlohu 819 hektarů a jsou tvořeny dvěma katastrálními územími (Roztoky, 537 ha, a Žalov, 282 ha). Statistické údaje prozrazují například ještě to, že podíl žen tvoří 51 % a že průměrný věk roztockých občanů je 39,4 roku. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Doplníme později.

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Zhotovení projektové dokumentace cyklostezky vedené po koruně protipovodňové hráze na levém břehu Vltavy a zahrnující úpravy stávajících komunikací zajišťujících její dopravní napojení na stávající cyklotrasy dle Celkové koncepce pěší a cyklistické dopravy a rekreace na území v okolí Letiště Praha.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Doplníme později.

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Doplníme později.

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Doplníme později.

7. Fotogalerie

 

Modul: Seznam členů