Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Neratovice

1. Krátké představení města.

    Přívětivá krajina dnešního Neratovicka byla navštěvována člověkem již od středního paleolitu a téměř nepřetržitě osídlena od mezolitu, jak o tom vypovídají bohaté archeologické nálezy. Lid mnoha kultur sem byl přiváděn řekou, od nepaměti dominující zdejšímu prostoru. Jméno „elb“ dali řece snad Keltové a původně znamenalo „(velká) řeka“. Z germánského Alba se později počeštilo na Labe. Blízko vlévajícího se Košáteckého potoka býval široko daleko jediný brod přes Labe s pevným skalním podložím. Přes něj vedla starodávná, často využívaná kupecká stezka. Řeka zde jistou dobu také tvořila přirozenou hranici přemyslovského knížectví. Zdejší obyvatelé, na dohled bájné hory Říp, se živili převoznictvím a rybolovem. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Doplníme později.

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Doplníme později.

Z historie :

Hlavní snahou města Neratovice je koncepční přístup k cyklistické dopravě (resp. k dopravě ve městě jako takové).V březnu 2016 sie nechalo schválit strategický dokuemnt na podporu rozvoje cyklistické dopravy. Cílem „Cyklostrategie“ je začlenění a integrace cyklistické dopravy do dopravního systému města tak, aby se jízdní kolo stalo plnohodnotným, bezpečným a konkurenceschopným dopravním prostředkem pro každodenní využití.

Cyklostrategie definuje jednotlivé cíle, konkrétní opatření a aktuální úkoly a záměry podporující cyklodopravu a bezpečný bezbariérový pohyb v našem městě. Cílem je zvýšení podílu cyklistů v dopravě, vytvoření vhodných a bezpečnostních podmínek pro jízdu na kole, zlepšení kvality parkování kol, plošné zklidňování i omezování dopravy, preferenci MHD, zprůjezdnění jednosměrek pro cyklisty, apod. Účelem není výstavba kilometrů stezek pro dálkové cyklotrasy ani podpora cykloturismu v našem městě.

Základní VIZE Cyklostrategie chce nabídnout všem obyvatelům Neratovic možnost bezpečné, pohodlné a efektivní přepravy. S rostoucí populací a přibývajícími pracovními místy velmi sílí tlak na současná dopravní řešení, na stávající infrastrukturu i veřejný prostor. Způsob, jakým se lidé přepravují po městě, značně ovlivňuje kvalitu života ve městě. Proto nabízíme novou vizi budoucího uspořádání mobility.Dopravu chceme řešit v souvislosti s kvalitou života jako takovou. „Neratovice město cyklistů“ má symbolizovat dobrou adresu, na které bydlí lidé. Na dopravní řešení se nelze dívat jen z inženýrského pohledu, ale i z pohledu člověka, nakolik dopravní infrastruktura ovlivňuje životní styl a životy lidí.

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Výlet za soutokem Labe a Vltavy na elektrických koloběžkách DAVEBIKE

Jedná se o sportovně-turistický výlet pro celou rodinu v nádherné přírodě mezi našimi nejznámějšími řekami - Vltavy a Labe.
Náš výlet začíná v krásném malém městečku Kostelci nad Labem. Toto město leží přímo na řece Labe. Dopravní obslužnost je velice dobrá díky poloze mezi dálnicí D8 a rychlostní silnicí R10. Po příjezdu se seznámíte s ovládáním a obsluhou koloběžky. Po instruktáži proběhnou rozjížděcí jízdy a vydáme se skrz město našemu dobrodružství. Projedeme kolem židovského hřbitova přes vesničky Čakovičky a Kojetice až na okraj města Neratovic. V dáli můžeme vidět zámek Lobkovice. Pojedeme k místnímu památníku - kamenný nápis „MILUJI“. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Doplníme později.

7. Fotogalerie

Ke stažení

Neratovice_CykloStrategie.pdf (2.6 MB)

Novinky

Říká vám něco dokument "Nepopsaný list papíru"?

28. 01. 2018 | Pro mnohé zůstává otázkou, proč Asociace měst pro cyklisty se tak angažuje v otázkách městské mobility a nezaměřuje se výhradně na cyklistickou dopravu? Ano, je možné použít fakt, že cyklistická doprava se musí... číst dále

Město Neratovice se stalo novým členem Asociace cykloměst. Má také novou cyklostrategii.

12. 07. 2016 | Město Neratovice se stalo dalším členem Asociace městpro cyklisty. Vstup města je spojen z jeho snahou o koncepční přístup k cyklistické dopravě (resp. k dopravě ve městě jako takové). V březnu 2016 sie nechalo schválit strategický... číst dále

Modul: Seznam členů