Publikace

Vše o cyklistické dopravě:

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU. "šablona" pro vypracování strategického dokumentu a akčního plánu pro podporu cyklistické dopravy. Vodítkem je pro ně příručka s názvem. Více ...

Publikace Příběhy, kteé ovlivnily podobu cyklostrategie 2013.  Přiložená sbírka příběhů ukazuje typické nešvary a překážky cyklistiky v českých městech.

Inspirace z Německa - principy výstavby cyklistické infrastruktury podle německé ERA 2010  [soubor s příponou PDF 10,43 MB] , případně dalších evropských osvědčených zkušeností. Ty by měly být pro Česko vzorem a mají pomoci obhájit podobu nových TP 179.


Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.