Spolupráce na projektu SIMPLA

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu vyhrál výběrové řízení a stal se koordinátorem za Českou republiku projektu SIMPLA (http://www.simpla-project.eu/en/about/), který přichází s jednoduchou myšlenkou: propojit, či harmonizovat ve městech dva strategické dokumenty. Na jedné straně se jedná o dokument Plán udržitelné městské mobility, tzv. SUMP, na druhé straně strategie energetických úspor, známá v Evropě pod značkou SEAPs. Možná v Česku by se pod tím dala skrýt dnes tolik populární strategie Smart Cities. V čem je přínos takového propojení? Cílem dokumentu SEAPs je do roku 2020 snížit CO2 o 20 % a do 2030 o 40 %. Za zajímavost stojí, že v České republice má 6 měst zpracovanou tuto strategii energetických úspor. Součástí dokumentu SEAPs je i řešení dopravy, ale většinou jen na úrovni podpory čistých, ekologických dopravních prostředků, případně rozvoje systému bikesharingu apod. Jenže aby se dosáhlo stanovených cílů, pak je třeba vynaložit daleko více úsilí, než jen podpora zaměřena na čistá, ekologická vozidla. A právě v tomto momentě přichází na scénu Plán udržitelné městské mobility, který má daleko lépe vypracovanou koncepci řešení dopravy a mobility, ale jen ve vazbě na lokální cíle, bez vazby na snižování CO2.  Cíl je tedy jednoduchý: propojme z obou dokumentů to nejlepší a dejme si společný cíl, aby doprava výrazně přispěla k naplnění cíle do roku 2020 snížit CO2 o 20 % a do 2030 o 40 %. Více informací o SEAP lze najít na stránkách MŽP: https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru. Pojem SEAP je v Česku spojován s Paktem starostů a primátorů - https://www.covenantofmayors.eu/en/. Každopádně samo MŽP na stránkách uvádí, že v Česku, oproti jiným zemím, se nejedná o příliš známou a populární věc.

Odkazy:

Je pochopitelné, že asociace bude na tomto projektu spolupracovat s řadou dalších institucí.