Proč to děláme?

Uvědomujeme si, že pro kvalitu života ve městě je potřeba daleko více, než jen možnost jezdit na kole. Pokud však tuto možnost město svým občanům nenabídne, tak se velmi ochuzuje. Ne nadarmo se občas městu říká „živý organizmus“. Z toho vyplývá, že pokud město neposkytuje možnost jezdit „kvalitně“ na kole, tak nerozvíjí svůj potenciál, tak jak by mohlo.  Navíc, jako u organizmu je nutno nahlížet na celou problematiku komplexně. To, že budou mít lidé možnosti, stanou se města ekonomicky silnějšími, dopravní systém bude fungovat lépe, díky lepším životním a jiným podmínkám budou lidé více žít venku, nebudou tolik o samotě zavřeni doma, budou spolu více komunikovat, a budou si více užívat života ve svém městě.

Naším vzorem je město Lipsko, ze kterého si můžeme vzít příklad díky podobné minulosti. Připomenulo nám rok 1990, kdy se obyvatelé Lipska začali hromadně stěhovat na západ za příslibem lepšího života a co Lipsko muselo udělat pro to, aby tento trend zastavilo.

  • "Dobrá adresa platí jako pojem pro investory, město o ně ale musí projevit zájem. Pro Lipsko bylo klíčové, když tu své závody rozhodli umístit Porsche nebo BMW." Magdalena Grams, Lipsko
  • "Pokud je město atraktivní pro život a je tam dostatečně silný průmysl, ekonomika bude následovat a poroste.“ Torben Heinemann, odbor dopravy Lipsko
  • „Ke kvalitní adrese a dobrému životnímu stylu patří také bezpečné prostředí pro děti, možnost jezdit na kole nebo chodit pěšky."  Torben Heinemann, odbor dopravy Lipsko

Je přirozené, že „DOBRÁ ADRESA“ znamená mít kvalitní dopravní infrastrukturu a promyšlené řešení mobility obyvatel i přepravy zboží.

Dobrá adresa je ale také adresa, kam se lidi rádi vrací. Domov je místo, kde člověk může zpomalit, zastavit se, odpočinout si a také si něco přečíst, či dobít svoje "baterky". A tak jsme pro vás připravili galerii aforismů, abychom všichni věděli, že jízdní kolo je až na druhém místě.

Jak tedy z našich měst udělat města s Dobrou adresou? Potřebujeme pro to:

  1. vzor, silný příběh - abychom věděli, kam kráčíme (například německé Lipsko),
  2. jasně definované konkrétní cíle,
  3. plán, jak jich dosáhnout prostřednictvím konkrétních aktivit a
  4. partnery, bez kterých se tento náročný úkol nedá zrealizovat.