Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Příklady z praxe - řízení procesů


Brno a data

12. 01. 2020 | Zveřejňujeme odkat na webovou stránku: CYKLODOPRAVA V BRNĚ, Oddělení dat, analýz a evaluací | Magistrát města Brna. Současně zveřejňujeme i související článek: Brno se střelilo do vlastní nohy. Jeho aplikace potvrdila, že nemá rádo cyklisty A teď "Babo raď!!!" číst dále
Brno a data

Dycky Most !!!

02. 01. 2020 | Belgický Gent a český Most. Co mohou mít společného? Inspirují naše města. Dnes na facebooku CityChnagers byla zveřejněna novinka o belgickém měste Ghent, které zavedlo v roce 2017 "The Circulation Plan", který pomohl odvést auta z centra města. V roce 2012 byl podíl cyklistů v Ghentu... číst dále
Dycky Most !!!

Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+

24. 12. 2019 | Město Uherský Brod získalo dotaci z OP Zaměstnannost dotaci na zpracování Strategického rozvoje Uherského Brodu 2022+ v rámci prioritní osy OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Projekt byl zahájen 01. 11. 2019 a ukončen bude 30. 10. 2021. Celkové náklady: 7.089.784,50 Kč (před vysoutěžením)... číst dále
Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+

Jičín - workshop akční skupiny pro městskou mobilitu

05. 12. 2019 | Včera dne 4. 12. 2019 se uskutečnil další workshop akční skupiny pro městskou mobilitu. Tématem workshopu byla strategie Jičína v oblasti mobility. Program: strategie Jičína v oblasti dopravy - aktuality pocitové mapy Jičína - výstupy doprava dětí do škol a školek participace... číst dále
Jičín - workshop akční skupiny pro městskou mobilitu

Problémy s dopravou v Ústí nad Labem může vyřešit Plán udržitelné městské mobility

09. 11. 2019 | Na webových stránkách města Ústí nad Labem lze dohledat, že město si nechalo zpracovat tzv. Plán udržitelné městské mobility - PUMM ( https://www.usti-nad-labem.cz/dopravni-portal/pumm/?page=1 ). Jenže při prostudování všech dostupných dokumentů se zjistilo, že má zpracován pouze... číst dále
Problémy s dopravou v Ústí nad Labem může vyřešit Plán udržitelné městské mobility

Chceme být hlasem, který bude slyšet.

22. 08. 2019 | Spolek Partnerství pro městkou mobilitu chce být aktivní při zpracování nové vládní Koncepce městské a aktivní mobility, která bude zpracována v letech 2019–2020 Ministerstvem dopravy, ve spolupráci s dalšími ministerstvy. V tomto ohledu je pro spolek velkým vzorem britská organizace... číst dále
Chceme být hlasem, který bude slyšet.

Ústí nad Labem a tzv. Plán udržitelné městské mobility.

04. 08. 2019 | I město Ústí nad Labem se připojilo k městům, které zpracovávají tzv. Plán udržitelné městské mobility (PUMM). I když není členem spolku Partnerství pro městskou mobilitu, i tomuto městu chceme pomoci. V průběhu srpna plánujeme cestu do města, abychom se setkali s lidmi, které... číst dále
Ústí nad Labem a tzv. Plán udržitelné městské mobility.

Změní bikesharing firemní mobilitu?

02. 07. 2019 | Partnerství pro městskou mobilitu od svého založení upozorňuje na skutečnost, že používání jízdních kol pro pracovní cesty a využití kola pro cestování není dostatečně vymezené v českém právním řádu. To má vliv mimo jiné i na firemní plány mobility. Následující podnět... číst dále
Změní bikesharing firemní mobilitu?

Podněty Partnerství k nové Národní politice životního prostředí

31. 03. 2019 | Ministerstvo životního prostředí zahájilo v roce 2019 práce na přípravě nové verze Státní politiky životního prostředí ČR. Tento dokument je národní strategií s dlouhodobým plánem a konkrétními kroky k efektivní ochraně životního prostředí. Platnost stávající Státní... číst dále
Podněty Partnerství k nové Národní politice životního prostředí

Asociace se zúčastnila mezinárodního projektu WINSPIRE

28. 02. 2019 | Ve dnech 26. - 28. února 2019 proběhl v norském Trondheimu workshop o udržitelné městské mobilitě pod názvem Winspire. Hlavním organizátorem byla místní univerzita NTNU (Norwegian University of Science and Technology), do přípravy setkání se zapojila mimo jiné také Asociace měst pro... číst dále
Asociace se zúčastnila mezinárodního projektu WINSPIRE

Na cílenou podporu cestovního ruchu půjde 250 milionů korun

21. 11. 2018 | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na podporu cestovního ruchu. Na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro rok 2019 bylo vyčleněno 150 milionů korun, na marketingové aktivity v cestovním... číst dále
Na cílenou podporu cestovního ruchu půjde 250 milionů korun

IROP podpořil výstavbu cyklostezek. Je to důvod k radosti?

12. 11. 2018 | Byl zveřejněn seznam cyklistických stezek, které byly schválené k financování v rámci 72. výzvy IROP. Celkem bylo podpořeno 17 akcí o celkové výši 235 mil. Kč. Seznam všech akcí je dostupný na... číst dále
IROP podpořil výstavbu cyklostezek. Je to důvod k radosti?

Doporučení pro aktualizaci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR

06. 08. 2018 | Hledáme inspiraci pro aktualizaci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. Proč vymýšlet vymyšlené? Již jsme vás informovali o tom, že vycházíme z právě připravovaného Panevropského plánu... číst dále
Doporučení pro aktualizaci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR

Nabízíme zapojení do mezinárodního projektu EUKI

12. 07. 2018 | Chcete, aby se vaše město dalo na cestu udržitelného rozvoje? Hledáme další města, která mají zájem připojit se projektu Ministerstva životního prostředí SRN Propojení evropských a národních... číst dále
Nabízíme zapojení do mezinárodního projektu EUKI

Cykloměsta pálí chybně postavená legislativa

20. 05. 2018 | Do krajského města Vysočiny se včera sjeli zástupci měst, kteří podporují cyklistiku.Les třeba i deseti značek na pouhých sto padesáti metrech cyklostezky, i tak to dnes vypadá na některých úsecích cyklostezek nejen v krajském... číst dále
Cykloměsta pálí chybně postavená legislativa

ECF se stala hrdým členem konsorcia Sum4All, iniciativy Světové banky pro oblast udržitelné mobility

30. 01. 2018 | V polovině týdne, který ve Washingtonu DC patřil převážně dopravě, se ředitel ECF pro globální strategie Marcio Deslandes zúčastnil 10. setkání konsorcia Sum4All v sídle Světové banky. Deslandes se jako zástupce... číst dále
ECF se stala hrdým členem konsorcia Sum4All, iniciativy Světové banky pro oblast udržitelné mobility

Říká vám něco dokument "Nepopsaný list papíru"?

28. 01. 2018 | Pro mnohé zůstává otázkou, proč Asociace měst pro cyklisty se tak angažuje v otázkách městské mobility a nezaměřuje se výhradně na cyklistickou dopravu? Ano, je možné použít fakt, že cyklistická doprava se musí... číst dále
Říká vám něco dokument

15 PRINCIPŮ PRO KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR

25. 01. 2018 | 15 PRINCIPŮ PRO KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR Problematikou veřejného prostoru ve městech se začínají intenzivněji zabývat nejen urbanisté či developeři, ale celá společnost. Většina diskuzí se ale točí... číst dále
15 PRINCIPŮ PRO KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR

Normy a zákony: Jak jsme na tom s regulací parkování kol a automobilů?

16. 01. 2018 | Jak jsme na tom v České republice? Jak přísně se díváme na parkování motorových vozidel a jízdních kol? Kolik parkovacích stání musí vzniknout u každého nově postaveného objetu? Evropská... číst dále
Normy a zákony: Jak jsme na tom s regulací parkování kol a automobilů?

Splnění cílů stanovených pro cyklistickou dopravu může zabránit tisícům obětí znečištěného ovzduší – nejnovější poznatky

15. 01. 2018 | Pokud by Anglie i Skotsko uspěly v podpoře pěší a cyklistické dopravy a podařilo se jim dosáhnout oficiálně stanovených cílových hodnot podílu aktivní mobility, zachránili bychom více než 12 000 lidí,... číst dále
Splnění cílů stanovených pro cyklistickou dopravu může zabránit tisícům obětí znečištěného ovzduší – nejnovější poznatky

Předchozí stránka (1/7) Další stránka
Modul: Novinky