Portál akademie městské mobility

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu je správcem webového portálu Akademie městské mobility (https://www.dobramesta.cz/), jehož cílem je přinést informace ve čtyřech oblastech:

  1. Role veřejné správy. Stránka popisuje kroky, které by veřejná správa měla učinit k předcházení vzniku potřeb po mobilitě, dále přesunu pozornosti z automobilové dopravy na šetrnější a využití nových technologií a čistých paliv k podpoře udržitelné mobility.
  2. Mobilita, člověk a jeho potřeby.  Stránka se dělí do čtyř základní částí: 1) Vzdělávací a participační programy; 2) 4 úhly pohledu na městskou mobilitu; 3) O změně dopravního chování; 4) Doprovodné programy a kampaně.
  3. Design ulice a veřejný prostor. Stránka se dotýká úprav uličního a veřejného prostoru, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat výběr dopravního prostředku.
  4. Dopravní infrastruktura, prostředky a dopravní služby - uspokojování potřeb po mobilitě jednotlivými dopravními módy a dopravními službami, aneb role automobilové, veřejné, cyklistické a pěší dopravy ve městech a dalších témat spojených s dopravou.

 

Na této stránce najdete pak příklady dobré praxe cyklistické dopravy, a to v tomto členění: