Partneři

Asociace měst pro cyklisty již dlouhodobě iniciuje vznik expertní skupiny pro městskou mobilitu, a to v návaznosti na iniciativu Město s dobrou adresou. Mezi nejdůležitější setkání patří:

V roce 2017 vznikne oficální expertní skupina pro městskou mobilitu, která společně bude řešit problematiku podpory městské mobility. I za tímto účelem Asociace měst pro cyklisty spolu s partnery plánuje uspořádat konferenci. Bez partnerství a členství mnoha dalších institucí a osobností by se hůře prezentovali myšlenky městské mobility. 

Iniciativa „Město s dobrou adresou" sdružuje lidi, firmy a organizace, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech, přičemž jen někteří z nich se stanou přímo členy asociace.

Jedná se jen o první výčet podporujících organizací, který byl sestaven za účelem zpracování letáku představující jednoduše principy plánu udržitelné městské mobility.

Iniciativa sdružuje lidi, kteří na svých cestách chodí pěšky, jezdí na kole, jezdí veřejnou dopravou a rádi také využívají auta. Podporují integrovanou dopravu, jejímž základem jsou potřeby člověka, nechtějí a nemohou rozdělovat obyvatele na cyklisty, chodce, uživatele veřejné dopravy a řidiče. Jde hlavně o to, aby města sloužila jako domov těm, pro které byla postavena – svým obyvatelům.

Každý partner této iniciativy může nabízet své služby, které jsou v souladu s principy plánů městské mobility a které jsou zveřejněné na webové stránce www.dobramesta.cz. Například se může jednat o vzdělávací kurzy pro zaměstnance veřejné správy i další organizace, osvěta ve všech aspektech udržitelné městské mobility, což zahrnuje případové studie a technické dokumenty i galerie fotografií a videí na téma městské mobility a to vše pod akademií městské mobility. Vysoké školy se zase zaměřují na vzdělávání studentů.

Jedná se o podobnou iniciativu, která již funguje v Německu a to pod názvem The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM). GPSM slouží jako průvodce v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky a vodítko pro řešení, která mají svůj původ v Německu. Jako platforma pro výměnu poznatků, zkušeností a odborných znalostí podporuje GPSM transformaci směrem k udržitelnosti v rozvojových a rozvíjejících se zemích. Slouží jako síť informací z akademické a podnikatelské sféry, z občanské společnosti i různých asociací.

Česká města mají mnoho problémů, které souvisí s dopravou. Značka „Město s dobrou adresou" má motivovat, inspirovat, pomáhat měnit. Naše města se mohou změnit, pokud se spojí dohromady více partnerů ...Mezi ně patří především:

  • Státní správa, celonárodní organizace, krajská samospráva, poslanci, senátoři. Jsou potřebné pro mnohá konkrétní opatření ve městech ... Přehled možnosti spolupráce je popsán zde.
  • Firmy a to nejen ty, kterých se týká realizace různých prvků městské mobility, ale které se také aktivně zapojují do změn ve městech vypracováním firemních plánů mobility. Asociace má také řadu komerčních partnerů, kteří se spolupodílejí na propagaci značky Město s dobrou adresou.
  • Občané a místní sdružení
  • Odborná spolupráce. Jedním z pilířů značky Města s dobrou adresou je vzdělávací program Akademie městské mobility. K tomu je potřeba mít tým školitelů a odborníků.
  • Osobnosti. Značka potřebuje mít za sebou osobnosti, kteří by se postavili za její ideu. Nejde ale jen o prostou podporu, naopak sami oceníme myšlenky a znalosti osob z ostatních oborů, které dokáží obohatit program Akademie městské mobility.
  • Mediální partneři. Média obecně mohou informovat o aktivitách asociace, včetně pořádaných pravidelných konferencí, soutěží a seminářů.

Více se dočtete na stránce O NÁS

Zvláštní poděkování patří Universitě Palackého v OlomouciVelvyslanetví Dánska, kteří se spolupodíleli na zrodu myšlenky v první polovině roku 2015. Všichni ostatní se následně přidávali.