Participační kampaň CityChangers,
zapojení veřejnosti, osvěta, práce ve školách

Je nutné si uvědomit, že městská mobilita se dotýká každého z nás, ať už se jedná o dopravní infrastrukturu, design ulice, dopravní prostředky, či životní prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme atd. Problémy s dopravou ve městech není jen omezenou záležitostí, která se týká úzké skupiny lidí, ale všech občanů, neboť všichni žijeme a pohybujeme se ve městě, byť v různých rolích. Městská mobilita má tak širší souvislosti.

Byla proto připravena participační kampaň CityChangers. Jejím cílem je motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě. K tomu potřebujeme získat a propojit aktivní lidi v každém městě. Cílem je vybudovat komunitu City Changers, která by se sdružovala přes sociální sítě a přes webovou stránku www.citychangers.cz.

Každý se může zapojit na principu dobrovolných závazků. Jde o institut, na kterém je mimo jiné založena implementace strategického rámce České republiky 2030.

Cílem je do procesu změn zapojit celou škálu partnerů, i veřejnost. Aktivity asociace mají za cíl motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě. V roce 2018 se konala celá řada setkání s veřejností, několik workshopů ve školách a v oběhu je také soubor dvou dánských výstav „Spokojení Dánové“ a „Dobré město“ (Good City).