Odborná spolupráce

Jedním z pilířů Asociace měst pro cyklisty je vzdělávací program Cyklistické akademie. K tomu je potřeba mít tým školitelů a odborníků z řady oblastí, které mnohdy přesahují rámec nejen cyklistické dopravy, ale i dopravy jako takové.

O seminářích se dočtete zde.

Autorem Cyklistické akademie je:

     

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Tvůrce vzdělávacího programu Cyklistické akademie

 

Asociace měst pro cyklisty a CDV si ke spolupráci na akademii přizvalo tyto odborné partnery (řazení podle abecedy):

    

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu. Odborná garance Lekce 27 Cyklistické akademie „Elektrokola“. Podpora soutěže Hlavní město cyklistů 2014.

 

 

Česká komora architektů. Odborná záštita nad programem Cyklistické akademie a soutěže Hlavní město cyklistů 2014.

 

České vysoké učení technické v Praze - Katedra urbanismu a územního plánování. Účast v odborné komisi soutěže Hlavní město cyklistů.

 

Národní síť zdravých měst - Specializace: všeobecný kontext.

 

   

Regionální environmentální centrum, Česká republika, o.p.s. (REC) Vzdělávací program Cyklistické akademie navazuje také na příručku s názvem „Cyklodopravní enCYKLOpedie“, kterou vydalo REC v rámci evropského cykloprojektu Mobile2020. Dále REC finančně podpořil úvodní semináře a zajistil odborné přednášející.

 

  

Státní zdravotní ústav
Odborná garance Lekce 2 Cyklistické akademie „Přínosy pro život“. Nabídka přednášek na dané téma a podpora soutěže Hlavní město cyklistů 2014.

 

   

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury  Odborná garance Lekce 2 Cyklistické akademie „Přínosy pro život“. Nabídka přednášek na dané téma. Dále spolupráce při bakalářských a diplomových prací pro podporu činností asociace.

 

Individuální odborná garance pro vybraná témata:

LEKCE 5 - PRINCIPY ÚZEMNÍHO A DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ (pdf.), Ing.arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaný architekt ČKA , specialistka na územní a dopravní plánování, e-mail: veronika.s@volny.cz, tel.: 724 043 633