Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Skončil projekt „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.

15. 08. 2019

V únoru 2017 se devět partnerů podél česko-polské hranice spojilo, aby vytvořilo projekt, jehož cílem je vytvořit koncepci dálkových cyklotras se sítí přeshraničních propojení obou zemí. Výsledek projektu poslouží jako základ „Koncepce dálkové cyklistické trasy se sítí přeshraničních cyklistických propojení“, která současně zahrne i problematiku MTB a in-line a definuje postup pro samotnou implementaci tak, aby mohly být vzniklé návrhy v budoucnu realizovány (propagace, získání politické podpory, příklady dobré praxe apod.) Hlavním partnerem a koordinátorem projektu je Dolnoslezské vojvodství – Institut teritoriálního rozvoje (IRT).

Základní informace k projektu jsou k dipozici zde.

Na základě informací shromážděných pomocí inventarizace a mnoha místních konzultací se zainteresovanými subjekty na úrovni jednotlivých regionů připravili partneři projektu návrh dálkové cyklistické trasy v polsko-českém pohraničí včetně možných propojovacích koridorů. V souladu s přijatými předpoklady byla trasa vytyčená takovým způsobem, aby byla rozmístěná rovnoměrně po obou stranách hranice a na vhodných úsecích vzájemně propojena přeshraničními spojkami. Během plánování trasy byl kladen důraz zejména na dodržování kritérií a požadavků určených pro trasy EuroVelo. Jedná se o vzájemné propojení cykloturisticky atraktivních objektů přímým způsobem na základě schématu hlavní páteřní trasy a na ní napojených spojek k těmto cílům. V době trvání projektu proběhla také řada dalších jednání s místními i regionálními politiky, experty a zástupci mimovládních organizací, spojených s tématikou rozvoje cykloturistiky. Jednalo se zejména o zajištění spolupráce jednotlivých samospráv na různých úrovních za účelem výstavby, udržování propagace dálkových cyklistických tras. Díky společným jednáním mezi polskými a českými partnery se naskytla možnost vedení živých a konstruktivních diskuzí, umožňujících lepší naplánování implementačních činností spojených s projektem.

Klíčové informace a výstupy si můžete také dohledat podle předchozích novinek projektu:

Tato novinka byla vytvořena v rámci projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje, prostřednictvím programu INTERREG V-A Polsko – Česká republika.

 

 

Skončil projekt „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.

Ke stažení

newsletter 2019 CZ-PL.pdf (1.2 MB)
Modul: Novinky