Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Velká Bystřice - znáte toto město? Pokud ne, tak brzy o ní uslyšíte

18. 08. 2019

Velká Bystřice leží kousek od Olomouce. Velkou mírou se zasloužila o vybudování cyklostezky údolím řeky Bystřice a opravdu stojí za to si ji projet. Ale o tom dnešní zpráva není.

Město Velká Bystřice pracuje i na  zklidnění průtahu silnice II. třídy obcí. Město apeluje, že stejnou komunikaci chtějí také využívat místní na jízdním kole. Jezdí zde babičky, dědečkové, muži, ženy, děti, prostě všichni. Průtah prostě není určen jen pro auta, ale pro i místní. Město si tedy nechalo zpracovat studie, jejíž cílem je především zpomalit dopravu a zajistit bezpečnost svým občanům, tedy těm, co jezdí na kole. Dělat pro ně zvlášť cyklostezky by bylo kontraproduktivní a po chodníku se jezdit nesmí.

Není tedy divu, že studie přichází s návrhem zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty a pokud projde změna legislativy, tak i s realizací víceúčelového pruhu pro cyklisty.

Závěrem si dovolujeme připojit pár vět z vyhledávací studie:

Jízdní kolo je vozidlo a cyklista je řidič. Základní výchozí situací pro jízdu na kole je pohyb ve vozovce při pravém okraji, společně s automobilovou dopravou. Cílem integračních opatření je zajistit bezpečné soužití oběma skupinám – řidičům motorových vozidel i cyklistům. Čím jsou rychlosti a intenzity motorových vozidel nižší, tím menší jsou i odlišnosti jejich pohybu oproti jízdním kolům. Uživatelé zde mohou snadno sdílet stejný dopravní prostor. Naopak, čím jsou intenzity a rychlosti motorové dopravy vyšší, tím vyšší je požadavek na vzájemné oddělení: nejprve pouze mírnější optické, následně raději fyzické.

Základním principem integračních opatření je „podkreslení“ průjezdu jízdních kol ve vozovce. Tato opatření jsou provedena zpravidla tam, kde by se cyklista pohyboval automaticky ve společném provozu, tj. i bez jejich realizace. Přestože smysl integračních opatření je nezpochybnitelný, stále u odborné veřejnosti převládá názor, že jakékoliv integrační opatření je nebezpečné. Ve výsledku se proto buď dělají „násilně“ segregační opatření v podobě oddělených cyklostezek, kde často vznikají konflikty mezi cyklisty a chodci, anebo se naopak nedělají žádná s odůvodněním, že to norma neumožňuje. Řešení je přitom v přerozdělení dopravního prostoru na vozovce.

Koncept řešení vedení cyklistů v přidruženém prostoru (stezka pro chodce a cyklisty společné nebo oddělená) při vysokých intenzitách cyklistů i chodců je nevhodný s velkým množstvím bezpečnostních rizik (vzájemná kolize chodců a cyklistů, problematické vyjíždění vozidel přes vjezdy do vozovky, velké množství křižných bodů).

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Modul: Novinky