Ústí nad Labem a tzv. Plán udržitelné městské mobility.

04. 08. 2019

I město Ústí nad Labem se připojilo k městům, které zpracovávají tzv. Plán udržitelné městské mobility (PUMM). I když není členem spolku Partnerství pro městskou mobilitu, i tomuto městu chceme pomoci. V průběhu srpna plánujeme cestu do města, abychom se setkali s lidmi, které problematika zajímá.

Jen připomínáme, že náš pohled na tzv. PUMM najdete na tomto odkaze:  https://www.dobramesta.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility.

Na druhé straně informace z města o jejich PUMM najdete zde: https://www.usti-nad-labem.cz/dopravni-portal/pumm/?page=1  
A pak ještě doporučujeme ke shlédnutí cykloportál: https://www.usti-nad-labem.cz/cykloportal/

Jaké aktuální informace jsme našli na jejich webovém portále?

Poslední možnost vyplnit Pocitovou mapu k dopravě

30.07.2019

Do 31. 8. 2019 máte ještě možnost vyplnit dotazník v aplikaci Pocitové mapy k dopravě pro veřejnost. Pokud máte zájem ovlivnit podobu dopravy města, rozhodně se ještě zapojte. Vaše aktivní účast nám velmi pomůže. Budeme rovněž rádi za Vaše podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci pocitové mapy sdělíte.

Pocitovou mapu můžete vyplnit na odkaze: https://usti-nad-labem.mapanavrhu.cz/.

 

Zastupitelstvo města a Rada města Ústí nad Labem schválila SUMF

26.04.2019 Dne 8. 4. 2019 Rada města Ústí nad Labem schválila strategický rámec udržitelné městské mobility, tzn. přípravnou, analytickou, návrhovou část SUMF + Akční plán SUMF. Taktéž strategický rámec udržitelné městské mobility schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, a to dne 15. 4. 2019.
Proces schválení SUMF bude pokračovat jeho předložením Ministerstvu dopravy ČR.  

Pocitová mapa – navrhněte podobu dopravy v Ústí nad Labem k roku 2030

18.04.2019 Ve čtvrtek 18. 4. 2019 došlo ke spuštění pocitové mapy zaměřené na sběr podnětů vedoucích ke zlepšení stávající dopravní situace v Ústí nad Labem.

Modul: Novinky