Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Ostravské horké cyklistické dny

16. 06. 2019

V deštivém květnu proběhla soutěž Do školy na kole, jejího čtvrtého ročníku se zúčastnili žáci 9. tříd z 8 ostravských škol. Letos byla hojně kromě kategorie sledující pravidelnost dojíždění zastoupena i kategorie ujeté vzdálenosti. Dvojice z vítězné školy najela takřka 400 km, což při nepřízni počasí je opravdu obdivuhodné. Ceny zúčastněným předal v úterý 4. června v reprezentativních prostorech Nové radnice vedoucí odboru dopravy p. ing. Břetislav Glumbík. Opět letos budou nejúspěšnější školy (ZŠ gen. Škarvady, školy v Staré Bělé a Hrabové a porubská škola A. Hrdličky) odměněni příspěvky na pořízení cykloboxu.

Do provozu byla definitivně dána cyklostezka spojující oblast Benátek v Hulvákách přes křižovatku v Nové Vsi u vodárny až po ul. U Boříka. Na vozovce ulice U Boříka se objevil nově Ostravskými komunikacemi zřízený cyklistický pruh ve směru do Svinova a v opačném směru piktogramový koridor. Pro cyklisty je tak k dispozici alternativa k silně frekventované ulici 28. října, nicméně stále se čeká na dokončení projektu lávky u Svinovských mostů. Teprve potom bude spojení Poruby s centrem pro cyklisty komfortní a rychlé.

Další pozitivní zprávou je dokončování cyklistické stezky na mostech ul. Českobratrské v centru. Probíhají poslední práce, v provozu už je i signalizace pro cyklisty na křižovatce u sladovny (viz fotografie č. 1). V plánu je zahájení projektování následného úseku k úřadu práce v centru.

V červnu proběhla koordinační schůzka zástupců MOb Ostrava-jih, úřadu, magistrátu a provozovatele bikesharingových kol – Nextbike. Na základě vyhodnocení pohybu kol bylo rozhodnuto o zneplatnění jedné lokality u nám. SNP, naopak bylo doporučeno zřízení dalších
stanic, z toho prioritně čtyři lokality ještě letos. Zástupci provozovatele nabídli městskému obvodu možnost zvýhodněného tarifu pro zaměstnance i poskytování informací pro publicitu.

Horké dny se bohužel projevily nejen na letištní dráze v Mošnově, ale i na betonovém povrchu stezky přes Bělský les, kde došlo k vzedmutí vozovky stezky. Městský obvod se snaží zajistit nápravu. Kromě toho se na léto uzavřela od 10. června páteřní stezka po pravém břehu Ostravice v centru města z důvodu stavebních prací pro mj. napojení chodníku s povoleným provozem cyklistů na most M. Sýkory. Objížďka je značena po levém břehu řeky.

Správa silnic Moravskoslezského kraje oznámila na svém webu, že finišuje s dokončovacími pracemi na prodloužené ul. Mostní, jejíž součástí je i stezka pro chodce a cyklisty. Obdobně městský obvod Slezská Ostrava pokračuje intenzivně na výstavbě cyklistické stezky v ul.
Muglinovské, měla by se předat do užívání ještě během léta.

Poslední pozitivní zpráva je i to, že začala stavba cyklistické trasy E propojující Hrušov s Vrbicí, dokončení je naplánováno ještě letos.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Ostravské horké cyklistické dny
Modul: Novinky