Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Třinec sbírá podněty k cyklodopravě. Pomozte městu určit priority

15. 05. 2019

Chcete zlepšit podmínky pro cyklistiku v Třinci? Pošlete své požadavky pracovníkům třinecké radnice, hlasovat můžete až do 9. června 2019. 

Statutární město Třinec a HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., kancelář Ostrava jako zpracovatel aktualizace Generelu cyklistické dopravy v Třinci Vás žádají o sdělení Vašeho názoru na možné vylepšení podmínek pro cyklisty ve městě. Jedná se především o záměry na zřízení krytých odstavných stání pro kola, stojanů pro kola nebo lokalit bikesharingu (možnost využití sdílených kol). Na základě Vašich názorů bude vybrána lokalita pro využití výše uvedených cyklistických opatření. 
Prosíme Vás proto o vyplnění dotazníku, který se skládá ze dvou částí. První část je krátká anketa, druhá část dotazníku se týká specifikace lokalit, kde byste využili bikesharing, kde byste uvítali umístění krytých úschoven (přístřešků) pro kola a kde byste uvítali doplnění stojanů pro bezpečné uzamčení kola. Celý dotazník můžete vyplnit zde
Pokud je pro Vás jednodušší vyplnit druhou část dotazníku spíše do mapy, můžete si mapu stáhnout zde. Mapu si můžete i vytisknout a vyplnit ručně. V případě, že chcete vyplnit ručně i anketu, můžete si ji stáhnout a vytisknout zde
Prosíme Vás o uvedení Vašeho jména, příjmení a věku, případně podpisu, abychom mohli vyloučit zneužití ankety. Ručně vyplněné dotazníky nebo mapy můžete odevzdat na informacích v budově magistrátu, zaslat poštou na adresu: Magistrát města Třince, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec nebo naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu martin.krejci@dhv.com. 
Dotazník i mapu si lze vyzvednout a vyplnit i na informacích v budově Magistrátu města Třince. 
Dotazník i mapu, prosíme, vyplňte a zašlete (odevzdejte) nejpozději do 9. června 2019. V případě, že máte jakýkoliv další podnět či návrh k cyklodopravě, sdělte nám ho na e-mailovou adresu leszek.gryga@trinecko.cz. 

Děkujeme za Vaši ochotu!

Ing. Martin Krejčí, Haskoning DHV CR
Leszek Gryga, cyklokoordinátor města Třince

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Třinec sbírá podněty k cyklodopravě. Pomozte městu určit priority
Modul: Novinky