Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Plán na výstavbu cyklostezky Holešov – Přílepy – Lukoveček – Fryšták - Zlín

12. 04. 2019

Představujeme vyhledávací a prověřovací studii optimalizaci stávající cyklotrasy č. 5033 v úseku Holešov – Přílepy – Lukoveček – Fryšták a možné alternativní trasy propojující Holešov a Fryšták s napojením na ostatní stávající i výhledové cyklotrasy v řešeném území.

Studie má tyto cíle:

 • stanovení základních funkcí řešených cyklotras
 • prověření možnosti vymístění stávající značené cyklotrasy ze stále více frekventovaných silnic II.  a III.  třídy, buď na samostatné cyklostezky nebo na cyklotrasy vedené po místních nebo účelových komunikacích. 
 • prověření možnosti vedené alternativní cyklotrasy i s využitím realizovaných nebo připravovaných pozemkových úprav i s využitím účelových komunikací, řešených v rámci výstavby dálnice D 49.
 • návaznosti navrhovaných úprav  na ostatní realizované nebo připravované cyklistické trasy.
 • prověření již realizovaných studií a záměrů a posouzení jejich aktuálnosti a hlediska na jejich trasování i z hlediska změny legislativních podkladů
 • prověřit reálnost navržených tras z hlediska pozemkových nároků
 • prověřit vztah trasy a ostatními záměry v území
 • definovat  úroveň cyklistické dopravní obsluhy (stezka pro cyklisty /cyklotrasa po místní nebo účelové komunikaci) v konkrétním území, ve vztahu bezpečnosti cyklistické dopravy k nezbytné ostatní dopravní obsluze
 • definovat povrch stezky-zakreslit síť cyklistických tras a stezek dotčeného území do map
 • ekonomická rozvaha projektu
 • harmonogram dalšího postupu 

Ceny.

Varianta č.1 – celkem  62 820 000,- Kč

Varianta č.2 – celkem  35 370 000,- Kč

Na výše uvedenou studii navazuje druhá, která má navrhnout propojení pro cyklisty mezi částí Dolní Ves ve Fryštáku, stávající komunikací II/490 (v úseku dlouhém cca 1,5 km) vedoucí od Fryštáku ke Zlínu a Zlínem-lokalitou Kostelecké mosty. Komunikační propojení, které nyní v tomto úseku chybí, by mělo být navázánona stávající i připravovanou síť cyklistických trasv regionu. Nová komunikace má přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů, aby se nemuseli v tomto úseku mezi Fryštákem a vodní nádrží pohybovat po silně zatíženésilnici II/490.

Koordinátorem studie je město Fryšták.

 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Plán na výstavbu cyklostezky Holešov – Přílepy – Lukoveček – Fryšták - Zlín
Modul: Novinky