Dopravní chování Pardubáků se blíží cílům vyspělých měst

16. 02. 2019

Obyvatelé Pardubic mají z pohledu tzv. udržitelné dopravy lepší chování, než obyvatelé okolí. Ti využívají automobil více, než obyvatelé Pardubic. To je jeden z mnoha závěrů průzkumu dopravního chování, který proběhl v uplynulém roce v Pardubicích a do kterého se zapojilo více než 1600 domácností.

Průzkum ukazuje, že každý z druhů dopravy (MHD, chůze, kolo i automobil) má v Pardubicích významné zastoupení. Automobilová doprava se podílí na přepravě 33%, veřejná doprava 22 %, cyklistická doprava celými 14 % a pěší 31 %.  Srovnáme-li Pardubice s jinými českými i zahraničními městy zjistíme, že není samozřejmostí, aby jednotlivé druhy dopravy byly ve městě takto relativně rovnoměrně využívány. V Pardubicích je totiž „všude blízko“ a i přes méně či více oprávněné výhrady je stálou prioritou rozvoj MHD, pěší a cyklistické dopravy. Pardubáci mají dobré podmínky pro to, aby si zvolili ten způsob dopravy, který jim právě vyhovuje. Dokladem je právě jejich dopravní chování, které v řadě ukazatelů naplňuje cíle dopravních strategií měst západní Evropy. Více najdete v článku za Radničního zpravodaje, který je uvedený na konci článku.  

Autor: Martin Ptáček, odbor hlavního architekta města Pardubice

Modul: Novinky