Královéhradecký kraj je novým členem Asociace měst pro cyklisty

23. 05. 2018

Královéhradecký kraj se stal jako druhý kraj novým členem Asociace měst pro cyklisty, která je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Asociace se podílí na tvorbě legislativních návrhů i opatřeních týkajících se cyklistické dopravy. Členy je i 59 měst a vybrané neziskové organizace, které se soustředí na cyklodopravu.

Zapojení kraje je pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty důležité - již dnes je jasné, že samotné město není schopné vyřešit plán městské mobility, veřejného prostoru a dopravy samostatně, ale jen ve spolupráci s dalšími partnery, v tomto případě ze strany kraje a jeho organizací. Podobně jako členská města, i kraje se mají aktivně zapojit nejen do podpory cyklistické dopravy, ale i městské mobility.

Příkladem toho, jak se Královéhradecký kraj zapojuje do budování infrastruktury pro cyklisty, je další budování Labské stezky - dochází k přípravám cyklostezky v Chotěvicích či v úseku Dolní Olešnice – Hostinné – Vestřev. U Kladské stezky se cyklisté mohou v budoucnu těšit na cyklostezku z Jaroměře do Rychnovku či rekonstrukci cyklotrasy v úseku Podbřezí – Studánka.

„Tímto vstupem získává kraj mnoho výhod, od možnosti konzultace jednotlivých problémů v regionu, přes možnost podílet se na koncepčních řešeních na národní úrovni, až po velké know-how této asociace, jež může napomoci dalšímu rozvoji regionu,“ zhodnotil vstup kraje do asociace radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.

Zdroj: https://www.kralovedvorsko.cz/doprava/cyklodoprava/kralovehradecky-kraj-se-stal-jako-druhy-kraj-clenem-asociace-mest-pro-cyklisty.html
© Královédvorsko.cz, 23. 5. 2018

Modul: Novinky