Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Královéhradecký kraj je novým členem Asociace měst pro cyklisty

23. 05. 2018

Královéhradecký kraj se stal jako druhý kraj novým členem Asociace měst pro cyklisty, která je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Asociace se podílí na tvorbě legislativních návrhů i opatřeních týkajících se cyklistické dopravy. Členy je i 59 měst a vybrané neziskové organizace, které se soustředí na cyklodopravu.

Zapojení kraje je pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty důležité - již dnes je jasné, že samotné město není schopné vyřešit plán městské mobility, veřejného prostoru a dopravy samostatně, ale jen ve spolupráci s dalšími partnery, v tomto případě ze strany kraje a jeho organizací. Podobně jako členská města, i kraje se mají aktivně zapojit nejen do podpory cyklistické dopravy, ale i městské mobility.

Příkladem toho, jak se Královéhradecký kraj zapojuje do budování infrastruktury pro cyklisty, je další budování Labské stezky - dochází k přípravám cyklostezky v Chotěvicích či v úseku Dolní Olešnice – Hostinné – Vestřev. U Kladské stezky se cyklisté mohou v budoucnu těšit na cyklostezku z Jaroměře do Rychnovku či rekonstrukci cyklotrasy v úseku Podbřezí – Studánka.

„Tímto vstupem získává kraj mnoho výhod, od možnosti konzultace jednotlivých problémů v regionu, přes možnost podílet se na koncepčních řešeních na národní úrovni, až po velké know-how této asociace, jež může napomoci dalšímu rozvoji regionu,“ zhodnotil vstup kraje do asociace radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.

Zdroj: https://www.kralovedvorsko.cz/doprava/cyklodoprava/kralovehradecky-kraj-se-stal-jako-druhy-kraj-clenem-asociace-mest-pro-cyklisty.html
© Královédvorsko.cz, 23. 5. 2018

Modul: Novinky