Dotaz a odpověď - Křížení cyklistické cesty s polní cestou

16. 10. 2018

Dotaz:

Aktuálně připravujeme cyklostezku z města Zábřeh do obce Rovensko. Cyklostezka je vedena po levé straně silnice ve směru jízdy do Rovenska, viz https://mapy.cz/s/38pDV. Koordinační situaci cyklostezky naleznete v příloze. Cyklostezka v jednom místě v poli přetíná malý potok. Správce tohoto toku si ve svém vyjádření k projektu dal podmínku na zachování přístupu pro těžkou techniku za účelem údržby tohoto toku. Původně chtěl pojížděnou cyklostezku od nejbližšího projektovaného sjezdu na silnici, což by bylo finančně náročné. Paní projektantce se podařilo se správcem vyjednat řešení přístupu k toku tak, že na cyklostezce (na p. č. 4297/92) umístila přejezd. Tento přejezd, který bude v budoucnu správcem toku využit možná jednou za 10 let, je označen dopravními značkami konec a začátek cyklostezky. Sice rozumíme umístění značek, ale myslíme si, že toto značení je v místě přejezdu v poli nadbytečné, a také bychom se po realizaci stezky chtěli vyvarovat zlým řečem z řad laické veřejnosti. Jaký je prosím Váš názor na umístění značek v tomto místě cyklostezky?

Odpověď:

S naší PČR DI to nyní máme ustálené tak, že na křížení s polním sjezdem (tedy není zde žádné pokračování účelové komunikace) se neumisťují žádné značky a varovný pás se provádí rovnoběžně se stezkou v hraně blíže k silnici. Na křížení s regulérní polní cestou se umisťují červené sloupky Z11g, zatřídí se to jako účelová komunikace, zřizují se varovné pásy jako na místě pro přecházení a nyní ani zde neumisťujeme značky ukončující stezku. Dalo to vysvětlování zabrat, ale takto jsme se dohodli v letošním roce. Toto se týká jen extravilánu. U místních komunikacích, tam už to ukončování dělat musíme. Každý inspektorát má svá specifika, ale značky bych tam sám za sebe nekreslil a bez nich poslal panu Miterkovi, pokud by je tam chtěl, tak se určitě ozve.

Modul: Novinky