Holandská cyklistická ambasáda se představila v Praze

12. 11. 2018

Nizozemí je bez diskuse evropskou cyklistickou velmocí číslo jedna. Jaká cesta vedla k založení Dutch Cycling Embassy (Holandské cyklistické ambasády) a co je třeba pro vytvoření podmínek vybízejících k chůzi nebo jízdě na kole? O tom hovořil nizozemský specialista na cyklistickou dopravu Ruben Loendersloot společně se zástupci spolku Auto-Mat, hlavního města Prahy a zástupci sekce infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Akci pořádala Asociace měst pro cyklisty s podporou od Velvyslanectví Nizozemského království, hlavního města Prahy a spolku Auto-Mat.

Prezentaci nizozemského experta na cyklodopravu Rubena Loendersloota následovala řada komentářů. Země s dlouhou ttradicí cyklistické kultury se může pochlubit nejrozšířenějším používáním jízdních kol. Podle evropského průzkumu Eurobarometr jízdní kolo považuje za svůj hlavní dopravní prostředek 36 % Nizozemců. Nizozemí ma za sebou dlouhou cestu, tlumočení tak zahrnovalo i "překlad" do českého prostředí. 

Nizozemsko nebylo vždy zemí cyklistů. Ulice Korenmarkt v Gentu v 80. letech a dnes. Zdroj: Dutch Bicycle Embassy

Výzvy pro cyklodopravu v českých městech jsou velmi podobné u nás stejně jako v Nizozemsku před 30 lety. Vybudování bezpečné infrastruktury, nalezení shody v základních principech a vůle dohodnout se. Závěry semináře bychom tak mohli ilustrovat známým příslovím  "Kdo chce, hledá cestu, kdo nechce, hledá důvody."

Po pražských ulicích se pohybuje množství lidí na kolech. Počet lidí, kteří jezdí na kole po Praze alespoň 1x měsíčně, se dlouhodobě ustálil kolem 300 tisíc osob. Vhodné podmínky pro cyklisty však vytváří nejen bezpečná infrastruktura, tedy cyklostezky, pruhy pro cyklisty, semafory a další opatření. Stejně důležitá je i provázanost např. s parkovací politikou, orientace na multimodální plánování, dostupnost zázemí či motivační programy. To vše jako celek vytváří kulturu dlouhodobě  příznivou nejen k cyklistické dopravě, ale má vliv na chování všech uživatelů pražské dopravy. 

Více o šetrných formách dopravy v Praze najdete na www.cistoustopou.cz.

Co je ale k tomu potřeba? Prezentace představila celkem jedenáct principů, které prověřilo následné jednání v Javoříčku na Hané. Závěry se tak mohou stát základem pro vznik nové vládní strategie zaměřené na podporu regionální a městské mobility.

 

Užitečné odkazy:

Prezentace ke stažení

 

Program akce

POZVANKA 24-10-2018_Praha fin2.pdf (220 kB) 

 

 

 

První den se diskutovalo o jedenácti principech, na kterých by měl stát další rozvoj městské mobility a cyklistické dopravy. Níže přinášíme velmi stručné závěry, které vznikly na základě šestihodinové diskuse. Zcela úmyslně necháváme názvy principů v originálním, anglickém jazyce. Jedná se o symbol, že každé slovo se dá přeložit více varianty. V tomto kontextu je třeba rozumět následujícím závěrům. Je to jen zlomek toho, co v Javoříčku skutečně zaznělo.

 1. Strategy – je dobré mít cca „900 stránkový strategický dokument“, ale porozumí mu veřejnost? Pokud jej město nedokáže převyprávět do jedné stránky, pak mu nikdo neporozumí.
 2. Knowledge – je super mít informace, poznání, ale otázka je, odkud jej bereme. Na jedné straně jsou to kapacity, jako profesoři, inženýři, úředníci, máme odbornou literaturu, ale na druhé straně to mohou být i děti, studenti, senioři, prostě celá veřejnost. Jsme ochotní tento fakt přijmout? O frázi nejde. První pokus byl uplatněn u Koncepce rozvoje cyklodopravy Středočeského kraje pro léta 2107 – 2023. Úplně na konci jsou uvedeny podněty studentů z Českého Brodu - viz. strana 119 přiloženého dokumentu. Pravda, nikdo je zatím nebral vážně, ale v tomto trendu chceme pokračovat a pevně věříme, že hlas nejen „mladých“ bude vyslyšen.
 3. Courage – je třeba si přiznat. Téma udržitelné městské mobility je naprosto nepopulární politické téma. Řešit problémy s parkováním, na to nepotřebuje lídr politické strany odvahu. Ale mluvit o věcech, které nejsou populární, ale přitom je třeba řešit, na to je potřeba odvahu.
 4. Perseverance – doprava se nevyřeší za jeden den, za jeden rok, za jedno volební období. Je třeba přijít s vizemi, které vyžadují čas a vytrvalost, a i o tom by měla nová vládní strategie.
 5. Experience – anglické slovo, které v překladu nabízí mnohé varianty, např. „vzrušující zážitek“. Právě ono je symbolem toho, jak se fixujeme na své subjektivní zkušenosti a uniká nám, že právě ony jsou často nepřenositelné. Otázka pak zní, co vlastně znamená „Dobrá praxe“?
 6. Research – patří výzkum jen do sféry výzkumných organizací? Ano, ale dokážeme se opřít i o data „laické“ veřejnosti? Jsme ochotni je podpořit i drobnými dotacemi?
 7. Commitment – dokážete si představit např. tiskovou konferenci státu, kraje a měst na téma „máme velký ambiciózní plán – do pěti let vybudujeme 1000 km nových cyklostezek a víme jak.“ Prostě nejde o nic jiného, že veřejnosti se dá jasně najevo, že to změnami myslíme vážně.
 8. Marketing/community/mindset – jasně, na jedné straně musí být propracovaná komunikační, či marketingová strategie města, ale na druhé straně musí být postavena na místních aktivitách, na zapojení místních skupin, musí být postavena na změně myšlení ve vztahu k udržitelné mobilitě. A úplně na závěr. Se vzděláváním se musí začít už v mateřských a základních školách. Není tím na myslí klasická dopravní výchova, ale výchova k aktivní mobilitě (k tomu je ale potřeba i zajistit odpovídající infrastrukturu).
 9. Early adopters – město by mělo najít své ambasadory, ale ti by neměly být z řad politiků a úředníků, ale z řad veřejnosti. Není je ale těžké
 10. Smart policy making – pořád hovoříme o „Smart Cities“, o chytrých řešeních, ale zapomíná se na to, že je třeba uplatňovat chytrou politikou, kde všechny politické strany mohou být vítězové, aneb každá politická strana si přijde na své.
 11. Strong included policy on all governmental levels – pokud chceme brát vážně změny v oblasti městské a regionální mobility, tak se to týká nejen všech institucí na státní, regionální a místní úrovni, ale i partnerských odborných institucí, firem a především samotné veřejnosti. Jako příklad byla uvedena prezentace Olomouckého kraje, která zazněla na Dopravní komisi Asociaci krajů dne 21. 9. 2018. Prezentace uvádí seznam problémů, které by se měly vyřešit, pokud chceme brát rozvoj cyklistické dopravy vážně.

Akce byla uspořádána Ministerstvem dopravy, ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty, Fakultou dopravní ČVUT v Praze a Velvyslanectvím Nizozemského království.

Cílem akce bylo sbírat první podněty pro vznik nové vládní strategie zaměřené na podporu regionální a městské mobility.

Modul: Novinky