Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Politici v Polsku jednali o budoucnosti česko-polského příhraničí

12. 11. 2018

12. června 2018 v Jarnołtówku (opolské vojvodství) se uskutečnilo v pořadí již třetí setkání Politicko-administrativního fóra organizovaného v rámci projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém pohraničí“.

Hlavním diskutovaným tématem Fóra byla spolupráce jednotlivých samospráv na různých úrovních za účelem výstavby, udržování a propagace dálkových cyklistických tras. Této události se zúčastnili pozvaní krajští a vrcholní politici a úředníci jak z polské tak i české strany. Ačkoliv se setkání nezúčastnili přední zástupci jednotlivých ministerstev, i přesto diskuze nabídla hodně zajímavých poznatků, které s určitostí jednotlivé samosprávy využijí pro zefektivnění spolupráce v rámci výstavby cyklistických tras.

Setkání zahájili jménem organizátorů náměstek maršálka Województwa Opolskiego, Stanisław Rakoczy, a jménem vedoucího partnera – zástupce ředitele Institutu územního rozvoje pan Przemysław Malczewski. První část setkání byla zahájená vstupní prezentací hlavní koordinátorky projektu pani Aleksandry Sierzadzkiej-Stasiak, která představila hlavní cíle a aktuální stav projektu.

Následně si účastnici poslechli přednášku pana Jaroslava Martinka z Asociace měst pro cyklisty, v rámci které se snažil vysvětlit koordinační roli, jakou plní nejvyšší státní samospráva. Aktivní vládní podpora cyklistické mobility může být vzorem pro Polsko, ve kterém doposud chybí jakýkoliv celostátní strategický dokument věnující se této problematice.

Následné tři další prezentace byly věnovány regionálním iniciativám, které se snaží koordinovat rozvoj dálkové cykloturistiky v Polsku, a to v rozsahu vlastních možností a prostředků (s výjimkou dofinancování ze státního rozpočtu trasy Green Velo). Kromě trasy Green Velo, o které hovořil mluvčí Regionální turistické organizace Świętokrzyskiego vojvodství (Regionalnej Organizacji Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego) pan Jarosław Panek, nechyběly rovněž příklady výstavby sítě cyklistických tras v małopolskim województwie (malopolské vojvodství), které uvedl náměstek ředitele Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego (Kanceláře Malopolského vojvodství) pan Jacek Pilch a také nedávno zřízená speciální komise pro podporu cyklistické mobility fungující pod záštitou Maršálků jednotlivých polských vojvodství, jejíž činnost hostům přiblížil Śląski Oficer rowerowy (cyklokoordinátor vojvodství Slezska) pan Aleksander Kopia.

Otázky položené během prezentace se plynule přenesly do diskuze, kterou moderovali Cezary Grochowski (Wrocławska cyklistická iniciativa) a Jaroslav Martinek (Asociace měst pro cyklisty). V průběhu diskuze Jaroslav Martinek navrhl využití již aktuálně trvající práce nad Evropskou propagační strategii (Pan-European Master Plan for Cycling Promotion), připravovanou pod dohledem Světové zdravotnické organizace (WHO) ke zpracování celostátní strategie rozvoje cyklistické mobility v Polsku. Na základě zkušeností pana Martinka, zástupce České republiky delegovaný pro pomoc s vytvořením výše uvedeného dokumentu by přijetí společné celostátní strategie mohlo usnadnit přesvědčování politiků pro aktivní podporu činností spojených s rozvojem cykloturistiky. Kromě toho přijetí strategických dokumentů a příprava stavebních projektů je nezbytná pro to, aby se jednotlivé samosprávy mohly ucházet o dofinancování investic v průběhu další finanční perspektivy EU.

V průběhu čekání na přijatá opatření vládou, se budou regiony současně zaobírat problematikou koordinace rozvoje cyklistické mobility na celostátní úrovni – zejména ve věcech vyznačení číselných tras a určování standardů pro ně. Tyto činnosti bude mít na starost Speciální komise pro rozvoj cyklistické mobility, pracující pod záštitou maršálků Polské republiky. První setkání komise se uskuteční 14.-15. června 2018 v opolském vojvodství.

 

Aktivity probíhají v rámci projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.

Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.        

Modul: Novinky