Ostrava:Sčítače hlásí meziroční nárůst cyklistů až o čtvrtinu, zájem překvapil provozovatele veřejných kol

28. 08. 2018

Koncem prázdnin byla dokončena poslední ze staveb pro cyklisty, které byly zahájeny v loňském roce. Cyklistická trasa P spojuje oblast Vítkovic s poliklinikou v Hrabůvce, na obou koncích se napojuje na stávající infrastrukturu. V rámci stavby byly mimo jiné dobudovány i parkovací stání podél ul. Provaznické, několik zvýšených ploch v místech křížení cyklistické trasy s místními komunikacemi i jeden nasvícený přechod. V plném běhu jsou 3 stavby se začátkem v letošním roce, do konce roku by se měla rozběhnout ještě stavba tolik potřebného napojení centra města podél ul. Českobratrské.

   

Fotografie č. 1 - stezka podél ul. Provaznické Fotografie č. 2 - za poliklinikou v Hrabůvce

Vzhledem k velkému počtu využití sdílených kol se uvažuje s rozšířením systému nejen v centru města, ale i do oblasti Mariánských Hor, Vítkovic, Slezské Ostravy. Zájem projevily též městské obvody Poruba a Ostrava-jih. Jak uvádí provozovatelé z firmy Rekola, zájem předčil očekávání – s více než tisíci výpůjčkami denně nepočítali.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy po dobrých výsledcích se skoro dvouletým provozem sčítače pěších a cyklistů se souhlasem rady města nechal nainstalovat tři další sčítače. Nejvyšší údaje z loňského roku totiž byly díky letošnímu pěknému jaru a létu významně překročeny o 15–27%. Díky sčítačům bude mít město přehled o rozložení intenzit nemotorové dopravy nejen v průběhu měsíce, ale i celého roku.

Na základě zkušeností s provozem cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací ve Staré Bělé bylo doporučeno doplnit v některých křižovatkách vodorovné značení upozorňující na nutnost dávání přednosti zprava, kterou nerespektovali jak cyklisté, tak i řidiči motorových vozidel. Realizace proběhla bezodkladně, aby nedošlo k případným kolizím.

  

Fotografie č. 3 – vodorovné nové značení Fotografie č. 4 – průjezd cyklisty křižovatkou

Zdroj: Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy

Modul: Novinky