Doporučení pro aktualizaci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR

06. 08. 2018

Hledáme inspiraci pro aktualizaci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. Proč vymýšlet vymyšlené? Již jsme vás informovali o tom, že vycházíme z právě připravovaného Panevropského plánu cyklistické dopravy (Pan-European Master Plan). Jedná se o klíčový dokument, který se má stát základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě. Vzniká pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP). Tentokrát přinášíme bodový seznam jednoduchých doporučení pro národní cyklostrategie. Každopádně již dnes je jasné, že nejde jen o teoretické informace, ale jedná se o podklady, díky kterým může vzniknout silný a životaschopný akční plán cyklostrategie.

Jaká jsou doporučení?

1 PŘÍPRAVA A REALIZACE NÁRODNÍCH CYKLISTICKÝCH POLITIK A STRATEGIÍ S PODPOROU NÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO PLÁNU

1.1 Příprava (a/nebo aktualizace) a realizace národního cyklistického plánu

1.2 Vytvoření silných „cyklistických pracovních skupin“ & jmenování národního cyklistického koordinátora

1.3 Vytvoření národního znalostního centra / “Cyklistické akademie” pro účely vzdělávání odborníků a zvyšování dovedností

2 AKTUALIZACE REGULAČNÍHO RÁMCE PRO PODPORU CYKLISTIKY

2.1 Posouzení možností pro integraci regulačních předpisů na podporu cyklistiky a zvýšení bezpečnosti cyklistů do vnitrostátních pravidel silničního provozu

2.2 Snížení limitu pro nejvyšší povolenou rychlost zajistí vhodnější podmínky pro pohyb cyklistů na dopravních komunikacích

2.3 Aktualizace a harmonizace specifických regulačních pravidel pro motorová vozidla a jejich vybavení

3 ZAJIŠTĚNÍ UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY

3.1 Definování a další rozvoj metodologie a monitoring realizace transevropské cyklistické sítě

3.2 Koordinování přípravy, realizace a údržby transevropských, národních, regionálních a místních sítí cyklotras a cyklostezek

3.3 Standardizace cyklistické infrastruktury

4 UDRŽITELNÉ INVESTOVÁNÍ A EFEKTIVNÍ MECHANISMY FINANCOVÁNÍ

4.1 Nastavení udržitelných národních programů financování rozvoje cyklistiky

4.2 Zahájení úzké spolupráce s mezinárodními finančními institucemi, která pomůže zajistit financování cyklistické infrastruktury v rámci investičních plánů pro cyklistickou infrastrukturu

4.3 Zohlednění cyklistiky a jejího vlivu v investičních rozhodnutích

5 ZAČLENĚNÍ CYKLISTIKY DO PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ A PODPORA MULTIMODALITY

5.1 Začlenění cyklistiky do všech plánů týkajících se infrastruktury

5.2 Zohlednění cyklistiky v územních plánech a stavebních předpisech

5.3 Podpora multimodality mezi veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou

6 PODPORA CYKLISTIKY PROSTŘEDNICTVÍM POBÍDEK A MANAGEMENTU MOBILITY

6.1 Zavedení fiskálních pobídek na podporu rozvoje cyklistiky

6.2 Finanční podpora pro jízdní kola (elektrokola, nákladní kola atd.) vhodná pro komunity, spolky, firmy a spotřebitele

6.3 Podpora cyklistiky prostřednictvím managementu mobility

7 POSÍLENÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

7.1 Využití cyklistiky jako nástroje na podporu fyzické aktivity a zdraví obyvatel  

7.2 Zdůrazňování zdravotních přínosů jízdy na kole a jejich začlenění do příslušných politik a strategií

7.3 Posílení bezpečnosti cyklistů

8 ZKVALITNĚNÍ STATISTIK NUTNÝCH PRO EFEKTIVNÍ MONITORING A BENCHMARKING V OBLASTI CYKLISTIKY

8.1 Zajištění spolehlivých statistických údajů, které jsou nezbytné pro monitorování stavu cyklistiky

8.2 Pomoc státům při shromažďování souvislých a srovnatelných údajů na mezinárodní úrovni

8.3 Rozvoj a praktické využití společných nástrojů, které pomohou zdůraznit přínosy cyklistiky

9 ROZVOJ CYKLOTURISTIKY

9.1 Zakládání národních koordinačních center pro cykloturistiku

9.2 Vytvoření národního programu na podporu služeb přátelských vůči cyklistům

9.3 Přijetí a implementace vnitrostátních norem pro značení sítí cyklotras

10 VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

10.1 Zavedení otevřených norem pro výměnu dat

10.2 Využití chytrých dat pro rozvoj kvalitních podmínek pro cyklisty

10.3 Podpora inovativních jízdních kol pro účely logistiky

Modul: Novinky