Opatření pro cyklisty na krajských silnicích. V Klatovech to jde.

01. 08. 2018

V Klatovech vyznačili první úsek piktogramového koridoru pro cyklisty na komunikaci 3. třídy, která je ve vlastnictví Plzeňského kraje. Piktogramy cyklistů se objevily na ulicích Dobrovského, Jiráskova a Plánická. Celková délka je 1,5 km, opatření je vyznačeno v obou směrech těchto ulic. 

Důvodem tohoto značení je zejména snaha alespoň trochu ochránit cyklisty, kterých rok od roku přibývá. Dalším vstřícným krokem směrem k cyklistům bude přeznačení chodníků v Plzeňské ulici na stezku pro pěší a cyklisty, ke kterému dojde po realizaci opravy asfaltových povrchů. 

 

S dopravou, ať už pěší, cyklistickou nebo silniční, souvisí přepracování již zastaralého Generelu dopravy. Nový generel bude nápomocen, mimo jiné, při přípravě budování nových cyklostezek, smíšených stezek a cyklotras nejen v extravilánu, ale i v intravilánu města.

Zdroj: Městský úřad Klatovy

Modul: Novinky