Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

22. 07. 2018

Dokážete si představit situaci, že den co den nesou cyklisté svá kola přes hlavní železniční koridor Olomouc -Zábřeh? žel, jedná se realitu, která se skutečně u Olomouce děje. Je to prostě jediná spojka mezi Hlušovicemi a Chomoutovem (a Litovelským Pomoravím) a když není možnost, tak si to prostě zkrátí, i když riskují. Fotogalerie zaznamenala příběh z 22. 07. 2018. Máme souhlas se zveřejněním osob na fotkách, ale i tak raději mají zakryté tváře. Nicméně paní nám řekla: "budu ráda, když se to vybuduje, vždyť je to šílené". I když starosta blízké obce Bohuňovice 1000 x žádal SŽDC o zaprcaování myšlenky podjezdu pod touto tratí, tak se do projektu rekonstrukce koridoru tento návrh nedostal.

Ale našla se možnost, jak danou situaci vyřešit. Jedná se o možnost převedení cyklistů pod mostním objektem přes vodní tok Grygava na trati Olomouc - Česká Třebová: https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.2504506&y=49.6486560&z=15&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=97D3dxVY0P&ud=49%C2%B038%2759.913%22N%2C%2017%C2%B015%276.334%22E

A kdo za záměrem stojí? Mikroregion Šternbersko a také Olomoucký kraj. Poslední porada k záměru proběhla dne 12. 7. 2018 na místním šetření zástupců mikroregionu a Olomouckého kraje. Jedná se o skvělou sestavu, která zaručuje úspěch realizace myšlenky.
Mikroregion stojí za páteřní cyklostezkou Olomouc - Šternberk a Olomoucký kraj zase rozjíždí ve velkém podporu roozvoje cyklostezek skrze Koncepci rozvoje cyklodopravy.
 
Proto tento záměr rádi zařazujeme do kampaně City Changers a budeme s napětím sledovat, jak se návrh naplňuje. Reálný záměr je, neboť stejný příklad je již zrealizován a to na cyklostezce Staré Město - Velehrad pod železničním koridorem Přerov - Břeclav.
 
Podrobnosti k záměru: foto a původní řez mostu v příloze.
 
Dle Povodí Moravy i SŽDC je záměr realizovatelný při splnění průtočného profilu. Odstranilo by se tím nelegální překračovaní trati v úrovni Hlušovic. V mapce je pak vyznačená průchodnost územím - to je ještě nevymyšlené. Bude se odvíjet od toho, zda je reálné využití podjezdu u Grygavy.
  • Zeleně - pozemky SPÚ.
  • Modře - pozemky Povodí Moravy.
  • Fialově - Město Olomouc, obce
  • Světle zeleně - SŽDC
Musí se zde uvažovat o spojení všech tří sídel: Štěpánov - Olomouc, Bohuňovice - Chomoutov (nejkratší spojnice do Lit. Pomoraví).
Modul: Novinky