Představujeme záměr na vybudování cyklostezky "Orlická vlečka"

22. 07. 2018

Mezi projekty, které byly zařazené do kampaně City Changers, patří i možná budoucí cyklostezka "Orlická vlečka", která by vedle v koridoru zapomenuté železniční vlečky, když  se stavěla přehrada Orlík a to v trase Tochovice - přehrada Orlík. Možná by skončila v zapomnění, ale spolek Rakovnicko-Protivínské dráhy (RPD) se více než 3 roky snaží prosadit záměr na výstavby cyklostezky na opuštěném drážním tělese. A právě proto organizátoři kampaně si vybrali tento projekt, neboť je zřejmé, že cesta k cíli není jednoduchá a pořád hrozí, že ji někdo "shodí ze stolu". Finančně města a obce po trase sdružení  asi moc nepomůžou a tak se počítá s nemalou finanční pomocí Středočeského kraje. Spolek RPD se také pokusí oslovit širokou veřejnost i okolní firmy o finanční příspěvek na stavbu cyklostezky "Orlická vlečka".

Co zatím víme.  Sdružení se podařilo zjistit, že plánovaný dálniční most přes D4 je již zahrnutý do stanoviska EIA jako mostní objekt SO222 pro převedení budoucí cyklostezky. Viz tabulka níže.

SO 222

nevyužívaná železniční vlečka/budoucí regionální páteřní cyklotrasa č. 18

D4

55,011

Výška mostu nad terénem: min. 4,95 m nad R4

Délka mostu: 43,63 m

Celková šířka mostu: 16,47 m

Pozn.: Most bude upraven s ohledem na vedení cyklostezky. Požadavek - SčK

Přesypaná železobetonová klenba, tl. klenby ve vrcholu 0,60 m, poloměr zakřivení klenby 35,0 m a 16,0 m a 14,50 m

V současné době se řeší, jak převést cyklostezku přes první most, který je nad strakonickou silnicí I/4. Jde o původní železniční most, který je součástí vysokého železničního náspu bývalé vlečky. Situace je totiž taková, že v budoucnu budou stát ve vzdálenosti cca 50 metrů dva mosty vedle sebe, jeden nad strakonickou silnicí I/4 a druhý nad souběžnou dálnicí D4. Plánovaný dálniční most SO222 je již z pohledu "bezproblémového" převedení cyklostezky vyřešen. Využití současného mostu (viz foto v příloze) pro převedení cyklostezky přes strakonickou silnici I/4 prozatím dořešené není.

Modul: Novinky