Nabízíme zapojení do mezinárodního projektu EUKI

12. 07. 2018

Chcete, aby se vaše město dalo na cestu udržitelného rozvoje?

Hledáme další města, která mají zájem připojit se projektu Ministerstva životního prostředí SRN

Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu 

Před několika dny byla otevřena výzva k podání žádosti v projektu „Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu“. O této možnosti informoval zástupce projektu pro Českou republiku firma SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. a to prostřednictvím kontaktů sítě zdravých měst a jejich koordinátorů. Nyní se obrátila i na nás a my rádi tuto informaci dále sdílíme. Je ale možné, že do některých měst přijde informace tedy podruhé.

Projekt je zaměřen na města a obce v České republice hledající řešení pro trvalou udržitelnost a také na jejich propojení s kolegy a protějšky z Německa, Portugalska, Řecka, Polska a Rumunska. Díky společnému vzdělávání, propojení a poradenským službám šitým na míru získají zástupci měst a obcí technické i jiné znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje. Ty jim pomohou rozvinout, zdokonalit a realizovat opatření v oblasti hospodářství s nízkými emisemi.  Jednotlivá města obce budou mít dále příležitost pracovat na řešeních vedoucích ke snížení účtů za energie ve školách, a to s možností dialogu s dalšími evropskými školami.

Města a obce by měly ve své žádosti uvést, zda jejich školy mají o projekt zájem.  Doba trvání projektu: 2018 - 2021.

Informace o projektu v angličtině jsou přístupné na odkazu http://www.euki.de/call-for-applications/?lang=en

MĚSTA JSOU ZVÁNA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE FORMULÁŘE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU EUKI. Termín podání žádosti - 20.7.2018. K účasti na plánovaných činnostech v rámci projektu bude vybráno pět měst a obcí z ČR.

Asociace měst pro cyklisty může díky projektu vybraným městům poskytovat informace v oblasti městské mobility.

Modul: Novinky