Horké jarní dny v Ostravě přejí cyklistům

12. 11. 2018

V Ostravě je v procesu kolaudace nová trasa S vybudovaná statutárním městem Ostrava mezi Výškovicemi a Starou Bělou, která chodce a cyklisty odděluje od provozu na vozovce, v místech, kde by hrozilo vzdutí kořenovým systémem, je trasa s povrchem z betonu. Ještě mohou být prováděny drobné úpravy, ale trasa je již průjezdná. Městský obvod Ostrava-jih upravil stezku před úřadem tak, že není nutno před vstupem sesedat z kola.

Fotografie č. 1 – nová stezka podél ul. Blanické Fotografie č. 2 – křížení u hřbitova v St. Bělé

Od 1. května byl společností Rekola spuštěn bikesharingový systém, zpočátku s 110 koly. Již po prvních dnech se zjistilo, že zájem Ostravanů a návštěvníků převyšuje kapacity a tak společnost urychleně kompletuje další bicykly. V měsíci květnu probíhaly soutěže Do práce na kole a Do školy na kole, vyhodnocení se plánuje v polovině června.

Fotografie č. 3 – bikesharing v praxi Fotografie č. 4 – stavba cyklostezky v Porubě

V plném proudu jsou stavební práce na budovaných cyklotrasách v Porubě a v Nové Vsi, před zahájením je i stavba cyklotrasy propojující průmyslovou zónu v Hrabové s Novou Bělou. Podařilo se opětovně zprovoznit stezku na Havlíčkově nábřeží, přes kterou spadl před měsícem kabel a nebyl zde možný průjezd. Magistrát připravuje vydání nové aktualizované mapy cyklotras ve městě a nejbližším okolí. 9. června pořádají městské obvody Stará Bělá, Nová Bělá, Hrabová, Ostrava-jih a obec Krmelín a město Paskov 2. ročník akce pro širokou veřejnost Léto na kole, zakončenou koncertem. V září t.r. se uskuteční též jubilejní 20. ročník cyklojízdy ostravských starostů. Město rovněž přemýšlí o doplnění stávajícího automatického sčítače o další, připravuje se veřejná zakázka. Stávající sčítač totiž vykazuje překvapivě vysoké hodnoty cyklistů a též i pěších. Další novinku připravil krajský úřad Moravskoslezského kraje – v Dolní oblasti Vítkovic bude možno zapůjčit si elektrokola a to denně od 10 do 18 hodin. V provozu je rovněž cyklotramvaj a od 16.6. bude opět vyjíždět, nejprve jen o víkendech a o prázdninách denně rovněž Beskydský cyklobus, spojující Ostravu s horami. Takže nejen počasí letos bude cyklistům přát.

Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy

Aktivity probíhají v rámci projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.

Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.        

Modul: Novinky