Nová cyklistická trasa v Ostravě v provozu

12. 11. 2018

V Ostravě byla dána do užívání cyklistická trasa Y vybudovaná statutárním městem Ostrava s přispěním evropských fondů podél ulice Novinářské a Výstavní. Do konce dubna ještě budou prováděny drobné úpravy, ale trasa je již průjezdná a umožní vyhnout se frekventovaným komunikacím, na nichž provoz po uzávěrách ve městě ještě zesílil. Na jižním konci Ostravské komunikace koncem loňského roku vybudovaly cyklistický přejezd kolem okružní křižovatky s ul. Průmyslovou, čímž odpadlo projíždění cyklistů rondelem.


Fotografie č. 1 – úprava okružní křižovatky 
Fotografie č. 2 – nová stezka podél ul. Výstavní

Na jaře bude ještě zprovozněno cyklistické propojení mezi Výškovicemi a Starou Bělou a na začátku léta pak trasa P mezi zastávkou Kolonie Jeremenko a poliklinikou v Hrabůvce, obě stavby jsou již částečně hotové, probíhají dokončovací práce. Městský obvod Ostrava-jih vyznačil k pumptrackovému areálu na sídlišti Bělský Les stezku s povoleným provozem cyklistů, která umožní přijet ke stojanům a k posezení. Nepříjemnou zprávou ale je, že na několika cyklotrasách se chystají částečné nebo úplné uzavírky z důvodu stavebních prací. Jednou z nejzávažnějších je uzávěra trasy L podél Odry z důvodu navyšování hráze mezi ul. U Výtopny a Říční v Zábřehu, která je na spadnutí – již nyní probíhají přípravné práce. Situace je o to složitější, že v území není možno pro cyklisty najít adekvátní náhradu. Po stavbě bude cyklotrasa obnovena.


Fotografie č. 3 – u pumptrackového hřiště
Fotografie č. 4 – stavební práce podél Odry

Nicméně ještě v letošním roce se mají dokončit další nové stavby pro cyklisty – propojení kolejí VŠB s křižovatkou u Slovanu v Porubě, napojení sídliště Fifejdy k bývalému Bauhausu v centru města, spojení průmyslové zóny v Hrabové s Novou Bělou a průjezd mezi ul. U Boříka a křižovatkou u vodárny v Nové Vsi. Současně město finišuje s přípravou bikesharingu a v květnu budou organizovány soutěže Do práce na kole a Do školy na kole. Letos rozhodně bude v Ostravě co vidět a projet na bicyklu.

 

Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy

 

Aktivity probíhají v rámci projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.

Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.        

Modul: Novinky