Praha stanovuje rámec provozování bezstanicového systému bikesharingu

24. 03. 2018

Městská rada dnes schválila materiál, kterým bere na vědomí rozvoj bezstanicového systému bikesharingu na území hl. m. Prahy. Ve spolupráci s městskými částmi chce na předem vytipovaných místech vybudovat množství stojanů tvaru obráceného U pro odstavení kol a současně stanovuje základní podmínky fungování provozovatelů těchto systémů.

Dynamický rozvoj nových technologií v současné době umožňuje, aby se vedle vypůjčování i vracení jízdních kol ve speciálně upravených stojanech, čímž zajišťuje odkládání kol v bezpečných a předem projednaných lokalitách, rozvinul i tzv. bezstanicový systém, který je založen na sledování jízdních kol pomocí GPS, samozamykání kola a uživatelské aplikace v mobilním telefonu, která uživatelům umožňuje vypůjčení i odložení jízdního kola kdekoliv.

„V zahraničí se bikeharing osvědčil jako skvělý doplněk pěší dopravy a MHD. Klíčem k úspěchu je maximální flexibilita a dostupnost kol, samozřejmě ale v rámci stanovených pravidel. Kola mají pomoci lidem s dopravou, ne překážet na nevhodných místech,“ uvedl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

Provozovatelé bezstanicového systému nejsou závislí na speciálně vytvořené parkovací infrastruktuře a mohou tak systém zatím provozovat bez dohody s městem. Případné rozšíření bezstanicových systémů jízdních kol se s velkou pravděpodobností projeví i ve větším počtu jízdních kol odložených ve veřejném prostranství. Praha požaduje, aby kola byla odkládána v místech, kde nebudou vytvářet překážku pro ostatní účastníky dopravního provozu. Systémy sdílených kol se v současné době významně rozšiřují po celé Evropě zejména díky expanzi nedávno vzniklých čínských provozovatelů, kteří umisťují do veřejného prostoru velké množství sdílených kol bez jasné dohody s místní samosprávou.

Z předběžných konzultací vyplývá ochota provozovatelů s městem spolupracovat, a to i v částečném propojení se systémem pražské integrované dopravy, čímž by došlo k dalšímu rozšíření služeb pro občany i návštěvníky Prahy. Mezi požadavky hlavního města na provozovatele patří například viditelné označení kol názvem provozovatele, identifikačním číslem a telefonním číslem pro hlášení případných problémů. Provozovatelé budou mít dále za povinnost mimo jiné projednat s městskými částmi vhodná a bezpečná místa k odkládání kol, informovat o nich, přesouvat na ně špatně nebo nebezpečně odložena kola a ze systému odstraňovat kola poškozená nebo nepojízdná. Ponesou také odpovědnost za škody způsobené provozováním systému včetně nevhodně nebo nebezpečně odložených kol a ke krytí této odpovědnosti musí být řádně pojištěni.

 

Stručná pravidla:

JÍZDNÍ KOLA

 • Musí splňovat podmínky vyžadované českou legislativou, a to zejména zákonem 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a provádějící vyhláškou č. 341/2014 Sb o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Elektrokola musí být v souladu s ČSN EN 15194+A1 (EPAC).
 • Budou viditelně označena názvem provozovatele.
 • Budou mít viditelné jedinečné identifikační číslo a provozovatel bude schopen městu předložit seznam kol pohybujících se na území hl. m. Prahy.
 • Budou mít na sobě viditelně umístěno telefonní číslo na provozovatele systému k hlášení problémů, telefonní číslo musí být v síti českého operátora a jeho obsluha musí být k dispozici volajícím 24/7 v českém i anglickém jazyce.  

PROVOZOVATEL SYSTÉMU

 • Zajistí provoz uživatelské aplikace v českém i anglickém jazyce.
 • Oznámí hl. m. Praze identifikační údaje provozovatele, který bude registrovaným subjektem v České republice a také odpovědnou osobu, se kterou lze v českém jazyce řešit veškeré situace ohledně systému.
 • Bude uživatele srozumitelně a viditelně informovat o správné a bezpečné jízdě na kole ve městě.
 • Projedná s příslušnými městskými částmi vhodná a bezpečná místa k odkládání jízdních kol, kde kola nebudou omezovat ani ohrožovat ostatní účastníky provozu.
 • Bude uživatele aktivně informovat o těchto místech a motivovat je k jejich využívání.
 • Bude nevhodně a nebezpečně odložená kola přesouvat na s městskou částí domluvená místa nebo na jiné pozemky, ke kterým má provozovatel souhlas majitele.
 • Nese odpovědnost za zranění a škody způsobené používáním a provozem systému, včetně nevhodně a nebezpečně odložených kol.
 • Bude z veřejného prostoru bezodkladně odstraňovat nepojízdná a poškozená jízdní kola.

V případě, že narazíte na některé ze sdílených kol, které je nepojízdné nebo překáží v průchodu, kontaktujte provozovatele systému.

Zdroj: Praha.eu

Modul: Novinky