Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Stezku Oslavany-Ivančice si místní oblíbili, chystá se prodloužení do Dolních Kounic

26. 02. 2018

Nová stezka mezi Ivančicemi a Dolními Kounicemi v délce zhruba 15 km se rýsuje na jižní Moravě. Za realizací stojí Mikroregion Ivančicko, který již dnes nabízí kolem 500 km značených tras. Nová stezka by měla být bezpečnou variantou k frekventované silnici II/152 a podpořit tak bezpečnou dopravu do práce i do školy, pro cykloturisty zase bude propojením Českomoravské vysočiny s Pálavskými jezery, Lednicko-Valtickým areálem, vinařskými cyklostezkami dále na Slovensko či Rakousko.

Hlavním záměrem Mikroregionu Ivančicko je vybudování bezpečné cyklostezky napříč celým Mikroregionem. Trasa začíná v Ketkovicích vede přes Oslavany, Ivančice, Moravské Bránice do Dolních Kounic. Spojuje regionální centra – města IvančiceOslavany a Dolní Kounice.

Je již zpracována vyhledávaci studie a studie proveditelnosti, bylo schváleno navržené vedení trasy, etapizace pro realizaci, byla provedena inventura co bylo ve věci cyklostezky předpřipraveno v katastrech dotčených obcí (Ivančice, Moravské Bránice, Dolní Kounice). Je tím myšleno informace o dílčích projektových studiích, návrzích dopravního řešení, jednání ve věci vypořádání dotčených pozemků atd. Připravuje se výběrové řízení pro zadání zpracování  PD pro územní rozhodnutí a společné jednání s dotčenými orgány státní správy (projektant, investor, odbory dopravy, životního prostředí, Povodí, Lesy, atd.) ve věci jejich vyjádření k realizaci projektu. Nyní projekt stojí před úklem, jak zajistit finanční zdroje pro vypracování prvních etap projektové dokumentace.

Nová stezka navazuje na stezku spojující Oslavany a Ivančice, která je v provozu od roku 2015. Sčítače ukazují, že stezka patří k nejoblíbenějším v regionu, měsíčně tu registrují na bezmála 13 000 průjezdů (údaje za prvních 11 měsíců roku 2016). To stezku řadí na první místo mezi měřenými projekty v Jihomoravském kraji. 

Realizace prvního projektu si vyžádala dlouhých 13 let, hlavně kvůli legislativním a pozemkovým problémům. Místní věří, že cesta od vyhledávací studie ke zprovoznění stezky bude tentokrát o něco rychlejší. 

 

O cykloturistice v regionu Ivančicka

Cyklostrasy Jihozápadního Brněnska začaly vznikat z iniciativy města Oslavany od roku 1999. Tehdy byly vybrány páteřní cyklotrasy schválené KČT, projektovou studii vytvořil ing. Zykmund (KČT) a PD zpracoval ing. Jebavý (ADOS Brno).

Páteřní cyklotrasy jsou dvě ve směru západ – východ a tři ve směru sever – jih. Na páteřní cyklotrasy navazují 4 okruhové tématické cyklostezky údolími řek Oslavy, Jihlavy a Bílého potoka - Hornická, Energetická, Templářská a Pivovarská.

Celý systém má více než 500km značených tras ( stav v roce 2016).

 

Modul: Novinky