Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Novinky na Labské cyklostezce v sezóně 2018

18. 02. 2018

Zveřejňujeme novinky na Labské cyklostezce v sezóně 2018.

Mělník most

Od listopadu 2017 je na cca 1 rok uzavřen most Josefa Straky (tzv. Starý most), přes který je vedena Labská cyklostezka.
Opětovné zprovoznění mostu je předpokládáno na konec října 2018. náhradní trasa je vedena po tzv Novém mostě.
Obtíže pociťují zejména cyklisté a chodci, po úzkém chodníku podél zatížené silnice první třídy. Náhradní cyklotrasa je vyznačena v obou směrech. Radnice města Mělník předpokládá zřízení přívozu přes Labe po dobu turistické sezóny. Celková cena opravy mostu je cca 50 mil Kč.

Cyklostezka Mělník – Kly

Na cyklotrase číslo 2 na pravém břehu Labe u Mělníka mezi bývalým zdymadlem Hadík a obcí Kly v úseku o délce 2 km probíhá od 8.8.2017 stavba cyklostezky. Předpokládaný termín dokončení stavby je květen 2018. Uzavřený úsek lze objet po cyklotrasách č. 203 (Mělník, křižovatka ulic K Mostu, Nad Soutokem a Jaroslava Seiferta – most přes potok u Tesca, žluté značky s číslem), č. 8171 (most přes potok u Tesca – Malý Újezd, žluté značky s číslem) a č. 8162 (Malý Újezd – Kly, žluté pásové značky se zeleným pruhem). Celková délka objízdné trasy je 13,5 km. Dotace na výstavbu  budou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a dotace ze státního rozpočtu v celkové maximální výši 19 212 262,00 Kč (90% celkových způsobilých výdajů). 10% bude hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje.

Cyklostezka Čelákovice  - Lázně Toušeň

Od 26.7. 2017 je v provozu nový úsek cyklostezky mezi městem Čelákovice a městysem Lázně Toušeň. Projekt byl podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci které bude proplaceno 90% uznatelných nákladů projektu, které činily 7 460 000 Kč včetně DPH. 10% bylo uhrazeno z rozpočtu Středočeského Kraje. Cílem projektu bylo vybudování nové části Labské cyklostezky v úseku Čelákovice - Lázně Toušeň v délce 1,43 km. Nově vybudovaná cyklostezka má základní šířku 3 m. Tato nová asfaltová cyklostezka nahradila nezpevněnou cestu po říční navigaci a cyklisté ji mohou využít pro jízdu po levém břehu Labe od lávky mezi Lázněmi Toušeň a Káraným do Čelákovic, kde se nachází středověká tvrz, hotel, plavecký bazén, množství restaurací a vlakové nádraží, odkud jezdí každou půlhodinu příměstské vlaky uzpůsobené k přepravě kol do Prahy. Na trase cyklostezky bylo také vybudováno odpočinkové místo pro cykloturisty - 2 lavice a stůl, koš, kolostav a informační tabule s mapou.

Oprava nájezdů na Litolský most v Lysé nad Labem

Spolu s opravou Litolského mostu v Lysé nad Labem dojde i ke stavbě nájezdů na mostní těleso a současně k úpravě manipulačních lávek tak, aby mohly být používány jako cyklopěší překonání toku Labe.

Studie proveditelnosti cyklostezky Čelákovice  - Lysá nad Labem – Nymburk

Až na třetí pokus vybral Středočeský Krajský úřad dodavatele Studie proveditelnosti cyklostezky Čelákovice – Lysá nad Labem  - Nymburk. Celková hodnota zakázky je cca 1,1 mil Kč a je hrazena z rozpočtu Středočeského kraje
Cílem studie je posouzení a vytyčení variant vedení cyklostezky.

Oprava povrchu Nymburk – Veslák

Oprav se letos dočká i část velmi frekventované cyklostezky. Úpravami projde úsek mezi Veslákem a Sánskou strouhou, tedy část trasy směrem do Poděbrad. Vyčleněná částka města Nymburk činí 12 milionů korun.
Termín zahájení opravy není dosud upřesněn

Uzavření lávky přes Labe Nymburk

Z bezpečnostních důvodů došlo 13.12. 2017  k uzavření lávky přes Labe – Nymburk. V současné době je náhradní trasa pro cyklisty vedena buď po železničním mostu nebo přes lávku MVE a zdymadlo Nymburk. Cyklisté mají možnost překonat Labe rovněž po tzv Kamenném mostu. Vzhledem ke zvýšenému pohybu chodců je náhradní trasa přes železniční most  opatřena DZ Cyklisto sesedni z kola. V současné době probíhají projektové práce na úpravu lávky přes zdymadlo. Termín zahájení úpravy lávky není dosud upřesněn. Úprava bude hrazena z rozpočtu města Nymburk

Cyklostezka č. 0019 Poděbrady – Oseček – Pńov – Nová Ves – Kolín

Zhruba od začátku roku 2017 dochází k průběžnému zpevňování polních cest tak, aby byla vytvořena tzv levobřežní varianta ke stávající cyklostezce č. 2 Labská která je místy vedena po pravém břehu řeky Labe. Vzhledem k chystaným pozemkovým úpravám zatím došlo k úpravě povrchu v úseku Klavary ( Klavarský mlýn) – Nová ves a dále v úseku Pńov – Předhradí  - Oseček kde bylo nutné nové vytyčení cyklostezky a provedení výsadby stromů. Úpravy povrchu jsou hrazeny z rozpočtu obcí.  Projektové práce budou zahájeny přibližně na jaře 2018 a budou hrazeny z prostředků STC kraje.

Memorandum Týnecké cyklostezky (úsek Kolín - Tři Dvory – Týnec nad Labem – konec STC kraje)

Z popudu požadavků obcí Tři Dvory, Konárovice, Veletov a Týnec nad Labem na bezpečné bezmotorové propojení podél velmi frekventované komunikace č. 322 v úseku Tři Dvory (připojení ke stávající cyklostezce Kolín – Tři Dvory) – Týnec nad Labem dojde v průběhu března 2018 k podpisu Memoranda Týnecké cyklostezky.  Na základě zmíněného Memoranda dojde k přípravě veřejné zakázky na dodavatele studie proveditelnosti. Memorandum vychází ze schválené Koncepce rozvoje cyklistiky v Středočeském kraji na období 2017 – 2023. Uvedená cyklostezka usnadní obyvatelům obcí cestu do města Kolín a občanům zejména obce Veletov přístupnou komunikaci k žst. Týnec nad Labem pro dojíždění do zaměstnání. V současné době došlo k úpravě Územních plánů jmenovaných obcí.

Zprůchodnění krajiny formou zpevnění polních cest – příklad Lysá nad Labem – Milovice – Benátky nad Jizerou

Příkladem dobré praxe je snaha některých středočeských měst a obcí na zabezpečení zprůchodnění krajiny formou zpevnění polních a lesních cest. Jedním z těchto projektů je snaha obcí Lysá nad Labem, Milovice a Benátky nad Jizerou na zlepšení možností víkendové turistiky. Zejména město Milovice se ve spolupráci s místními podnikateli a živnostníky v oblasti cestovního ruchu umožnit návštěvníkům využití terénu formou cykloturistiky. Po opuštění krajiny vojsky Sovětské armády byl prostor dlouho zanedbáván a využíván pouze sporadicky. V současné době se Milovicích nachází park Mirákulum a nedaleko od něj Pastevní rezervace divokých koní a divokých praturů a druhá PR nedaleko MĆ Kbel Benátky nad Jizerou.  Obě zmíněné volnočasové atrakce jsou po celou sezonu hojně navštěvovány. Využití polních a lesních cest je tedy logickým vyústěním snahy zmíněných měst. Krom volnočasových aktivit může být polních cest využíváno pro denní cyklodopravu obcí do zaměstnání nebo škol a na úřady.

Modul: Novinky