Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Kola či koloběžky do MHD? Ve Zlíně to není problém

05. 02. 2018

Jízdní kolo (ale i koloběžka) je už od 1. července 2016 považováno ve Zlíně a Otrokovicích za běžné spoluzavazadlo, které si cestující s sebou může vzít do vozidla MHD kdekoli a kdykoli, pokud to umožňují provozní podmínky a řidič s tím souhlasí. Za přepravu jízdního kola ve vozidle MHD se platí běžné jízdné jako za větší zavazadlo (12 Kč, platnost 50 minut)), výhodu však mají držitelé časových jízdenek, kteří za přepravu jednoho zavazadla (kola) neplatí nic.

„Přednost při přepravě ve vozidlech MHD mají invalidní vozíky a dětské kočárky, ale kapacita našich vozidel je zpravidla dostatečná, aby umožňovala v mnoha spojích a zejména mimo dopravní špičku bez problémů přepravovat i cyklisty s jízdními koly. Nezaznamenali jsme v tomto směru žádný vážnější problém,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň. Cyklisté této možnosti využívají především při jízdách do výše položených částí města a jeho okolí (Kudlov, čtvrť U Majáku, Mladcová, Jižní Svahy, Jaroslavice apod.).

Podrobné podmínky přepravy jízdních kol ve vozidlech MHD (výňatek ze smluvních přepravních podmínek DSZO):
– K přepravě jízdního kola a k nástupu cestujícího s kolem do vozidla, je třeba vždy souhlasu řidiče vozidla. Za souhlas je považováno např. souhlasné kývnutí řidiče hlavou apod.
– Není-li řidičem stanoveno jinak, může jeden cestující přepravovat pouze jedno jízdní kolo.
– Není-li řidičem stanoveno jinak, nesmí být ve vozidle více než jedno jízdní kolo. To neplatí pro speciální vozidla upravená pro přepravu jízdních kol.
– Přepravu dalších jízdních kol může řidič vozidla povolit, pokud to provozní poměry (především obsazenost vozidla) dovolují.
– Cestující s jízdním kolem nastupuje do vozidla a vystupuje z vozidla jen dveřmi označenými symbolem dětského kočárku.
– Výstup z vozidla s jízdním kolem je cestující povinen včas řidiči oznámit použitím signalizačního zařízení „Znamení k řidiči“. Ve všech případech musí dát cestující signál zřetelně a včas, aby řidič mohl na signál bezpečně zareagovat.
– Cestující je povinen jízdní kolo umístit ve vyhrazeném prostoru ve vozidle, zajistit jej proti samovolnému pohybu a učinit taková opatření, aby nedošlo ke zranění dalších cestujících, znečištění nebo poškození jejích oděvů, zavazadel nebo jiných věcí, znečištění příp. poškození vozidla či zařízení vozidla.
– Cestující musí mít jízdní kolo pod dohledem po celou dobu přepravy.
– Průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen.
– Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže je ve vozidle přepravován dětský kočárek s dítětem nebo osoba na vozíku pro invalidy nebo pokud přepravní frekvence a obsazenost vozidla tuto přepravu neumožňuje nebo ztěžuje.
– Přeprava cestujícího s dětským kočárkem nebo cestujícího na invalidním vozíku má při nástupu do vozidla přednost před přepravou jízdního kola. Při současném nástupu na zastávce do vozidla má přeprava kočárku pro spolucestující dítě a vozíku pro invalidy přednost před přepravou jízdních kol i dalších spoluzavazadel. Přeprava vozíku pro invalidy má přednost před přepravou dětského kočárku s dítětem.
– Jízdní kolo je pro účely přepravní kontroly posuzováno jako spoluzavazadlo, cestující za jeho přepravu platí cenu stanovenou tarifem.
– Osoby mladší 12 let mohou přepravovat jízdní kolo pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
– Ve speciálním vozidle upraveném pro přepravu jízdních kol se nesmí v prostoru pro jízdní kola přepravovat kočárky nebo vozíky pro invalidy.
– Přeprava jízdních kol nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy a nesmí být na obtíž ostatním cestujícím. Řidič může odmítnout přepravu znečištěných jízdních kol.

 

Zdroj: www.dszo.cz

Text byl převzatý z webu iniciativy www.cyklozlin.cz.

Modul: Novinky