ECF se stala hrdým členem konsorcia Sum4All, iniciativy Světové banky pro oblast udržitelné mobility

30. 01. 2018

V polovině týdne, který ve Washingtonu DC patřil převážně dopravě, se ředitel ECF pro globální strategie Marcio Deslandes zúčastnil 10. setkání konsorcia Sum4All v sídle Světové banky. Deslandes se jako zástupce ECF spolu s mezinárodními odborníky pro oblast udržitelné mobility slavnostním podpisem připojil k nové Chartě Sum4All, a to za přítomnosti Laury Tuckové, viceprezidentky Skupiny Světové banky pro udržitelný rozvoj.

Iniciativa Udržitelná mobilita pro všechny (Sustainable Mobility for All (SuM4All)) vznikla na základě výzvy prezidenta Světové banky na summitu Climate Action 2016. Výzvu mimo jiné ocenil i generální tajemník OSN. Prezident vyzval k zvýšenému úsilí o realizaci cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) a transformaci dopravního sektoru prostřednictvím nové jednotné iniciativy pro globální strategie.

SuM4All je partnerství několika subjektů, které jednohlasně a společně usilují o transformaci dopravního sektoru. Současnou členskou základnu konsorcia tvoří více než 50 významných dopravních organizací, např. multilaterální rozvojové banky, agentury, programy a regionální komise při OSN, bilaterální dárcovské organizace, globální organizace občanské společnosti a akademické instituce. Cílem konsorcia je spravedlivá, efektivní, bezpečná a ekologicky čistá mobilita. Konsorcium se snaží prostřednictvím podpory, aktivní činnosti a finančních prostředků znovu definovat celosvětový program pro mobilitu.

Konsorcium už vypracovalo zprávu The Global Mobility Report - úplně první hodnocení dopravního sektoru, zaměřené na všechny způsoby dopravy a sledující celosvětový pokrok směrem k udržitelné mobilitě ve čtyřech oblastech: univerzální dostupnost, efektivita, bezpečnost a zelená mobilita.

11.1.2018

Autorka : Froso Christofidesová

Zdroj

Modul: Novinky