Novinky z Ostravy: Nové značení a příprava cyklotramvaje

20. 07. 2017

Městský obvod Stará Bělá se rozhodl provést dopravní zklidnění lokality na Folvarku. Jedná se o zónu 30, kde je nově v delších směrech komunikací navržen jednosměrný provoz tak, aby po obslužných místních komunikacích nebylo možno souvisle projíždět (kolem lokality vede sběrná komunikace). Protože se však zde nachází i občanská vybavenost a územím prochází cyklotrasa, bylo značení po dohodě s cyklokoordinátorem navrženo tak, že cyklisté mohou jednosměrkami v protisměru projíždět. Aby nedocházelo ke konfliktům v křižovatkách, bylo kromě nového dopravního značení zrušena přednost v těchto křižovatkách (nově přednost zprava) a křižovatky
byly vyvýšeny, což přispívá k větší bezpečnosti provozu.

Dopravní podnik Ostrava, a.s. na svých webových stránkách oznámil obnovení provozu cyklotramvaje. Tentokrát nepůjde o speciální linku pouze pro cyklisty, ale na oblíbené výletní trase z Vřesinské do Zátiší bude nasazován upravený vůz umožňující přepravu až 12 jízdních kol. Na zimu pak prostor může sloužit pro přepravu snowboardů nebo lyží na blízké sjezdovky. Zahájení provozu se předpokládá v srpnu t.r. Cestující s dlouhodobou tramvajenkou mohou přepravovat kolo zdarma, ostatní zaplatí za kolo jako za zavazadlo. Připomínám, že ve všech standartních vozidlech DPO po dohodě s řidičem je možno dle smluvních přepravních podmínek bez časového
omezení převážet dvě jízdní kola, pokud tomu nebrání naplněnost vozidla – přednost mají samozřejmě kočárky nebo invalidní vozíky.

Již brzy se rozjede třetí stavba cyklotrasy v letošním roce – po probíhající výstavbě propojení Výškovic se Starou Bělou a Vítkovic s Hrabůvkou se začne stavět i v Mariánských Horách. Cyklotrasa Y bude vedena podél ulic Novinářská a Výstavní a propojí oblast sídliště Fifejdy s průmyslovými areály, v návaznosti s druhou výše jmenovanou stavbou pak bude možno projet až do Hrabůvky. Na stavbu byly získány dotace z evropských fondů a měla by být dokončena, pokud nenastanou komplikace nebo nebudou v závěru roku zhoršené pověternostní podmínky, ještě letos.

Modul: Novinky