Cyklodálnice: virtuální laboratoř

12. 06. 2017

Partner projektu CHIPS, společnost NHTV, vyvinula simulátor virtuální reality CycleSpex, který inovativním způsobem zkoumá uživatelskou zkušenost cyklisty s infrastrukturou a zastavěným prostředím.

 

Díky simulátoru mohou výzkumníci i političtí činitelé vizualizovat velké množství nejrůznějších scénářů s ohledem na koncepci a poznatky týkající se cyklistické dopravy ve svém městě. Jedním z hlavních přínosů je možnost otestovat možná řešení v bezpečném a řízeném prostředí ještě před realizací velkých investic. Takové prostředí navíc umožňuje zapojit koncového uživatele a získat jeho odpovědi a tím i cenná data o chování cyklistů.

 

Dalším přínosem simulátoru je fakt, že politikům umožňuje zintenzivnit participaci obyvatel. Jde o přístroj, který může analyzovat interakci s infrastrukturou a okolním prostředím a zaznamenat zkušenost cyklisty pro velké množství koncových uživatel.

 

V rámci projektu CHIPS bude NHTV zkoumat zkušenosti cyklistů s jízdou po cyklodálnici, především pokud jde o jejich srozumitelnost, bezpečnost a možnost orientovat se na nich. Protože v reálném životě je testování nových koncepcí značně omezené, je využití virtuální laboratoře obrovským přínosem.

 

NHTV společně s městem Tilburg, které je jejím regionálním partnerem, demonstrovala využití simulátoru virtuální reality a první test provedla s tajemníkem úřadu města, který si tak mohl osobně vyzkoušet řadu nových technik pro výzkum. Testování bylo zábavné pro všechny účastníky, protože ve virtuální realitě poznávali různá zákoutí svého města. V příštích měsících bude NHTV i nadále rozvíjet další scénáře pro infrastrukturu i prostor, ve kterých cyklodálnice implementuje do městského prostředí.

Zdroj: www.ecf.com

 

Autorka Carolien Ruebensová

 

Zveřejněno: 22. 5. 2017

Modul: Novinky