Příklady vedení cyklistů z Kolína nad Rýnem a Wuppertalu

04. 03. 2017

Pro inspiraci uvádíme několik příkladů vedení cyklistů z Kolína nad Rýnem a Wuppertalu (vše frekventované hlavní místní komunikace). Informace připravil Ing. Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu, v.v.i.  Kompletní fotodokumentace je uvedena na akadamii městské mobility: http://mesto.dobramesta.cz/zakladni-komunikacni-sit

  • Provedení jízdního pruhu pro cyklisty v HDP (v sousedství kolínského hlavního nádraží) - všimněte si standardního vyznačení  souvislou čarou šíře 25 cm (přestože sousedí parkovací pruh) a taktéž standardního užití svislé dopravní značky - stezka pro cyklisty (DZ C8a). V Německu nikdo neargumenuje poťouchlým ryze českým problémem, že C8a platí pro celou šíři komunikace, natož aby instaloval drahé velkoplošné cedule. Zajímavým detailem je nenásilné zahájení a ukončení pruhu několika přerušovanými čarami šíře 12 cm kadencí 1,0-1,0 (fakticky krátkým ochranným pruhem). Komunikace ústí do malé okružní křižovatky.
  • Provedení pruhů pro cyklisty na jedné z nejfrekventovanějších křižovatek ve Wuppertalu na Düsseldorfer Straße (dálniční přivadeč). Pro levé odbočení je nově vyznačen ochranný pruh klasickým způsobem - tj. na úkor šířky sousedního pruhu pro motorovou dopravu (těžká vozidla zasáhnou do ochranného pruhu a nic se neděje). Světelné řízení je standardní - cyklista se řídí signály základních návěstidel; vyklizování asi není problém - těžký náklaďák nevyklizuje o nic rychleji než kolo.
  • Ochranné pruhy na Rauentaler Straße a ve čtvrti Vohwinkel ve Wuppertalu - příklady k zamyšlení, neb zde jsou ochranné pruhy užity způsobem dosud poněkud netypickým (dosud jsme předpokládali a zahraniční technické předpisy též, že toto řešení se užije při nedostatku místa, kdy pruh pro cyklisty se značí na úkor šířky pruhu pro auta). Tady jsou ale ochranné pruhy užity způsobem adekvátním klasickým jízdním pruhům pro cyklisty, neboť místa je dostatek. Lze uznat, že řešení působí funkčně, je pochopitelné a nevyžaduje žádné svislé značení. I vodorovné dopravní značení je úsporné - úzká přerušovaná čára 1,0 - 1,0 spotřebuje ve srovnání se souvislou širokou polovinu barvy. "Čistě" to působí i ve vztahu k parkování a vzájemnému předjíždění cyklistů.
Modul: Novinky