Lepší podmínky pro zaměstnance dojíždějící na kole by mohl zajistit nový zákoník práce

26. 02. 2017

Také vás trápí problém s parkováním kola v místě zaměstnání? Stávající zákoník práce v § 226 na úschovu jízdních kol bohužel nemyslí. Přitom do 31. 12. 2006 byl zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnou úschovu obvyklých dopravních prostředků, pokud jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět (s výjimkou osobních automobilů). Prakticky tedy zaměstnavatelé měli až do roku 2006 povinnost zajistit uskladnění pro jízdní kola svých zaměstnanců (konkrétně to bylo součástí § 145 předchozího zákoníku práce).

Je proto velmi potěšující, že již byl připraven pozměňovací návrh k návrhu novely zákoníku práce, který řeší parkování kola v místě zaměstnání.  Pozměňovací návrh č. 5633 od poslankyně Jany Pastuchové ke sněmovnímu tisku 903, návrhu novely zákoníku práce je ke stažení na stránkách Poslanecké sněmovny PČR (viz historie projednání na stránkách Poslanecké sněmovny, resp. přímo znění pozměňovacího návrhu).

Asociace měst pro cyklisty podporuje tento pozměňovací návrh a obrací se na poslance, se kterými již spolupracovala v předchozím období. Dále Asociace měst pro cyklisty plánuje napsat s prosbou o podporu pozměňovacího návrhu ministryni práce a sociálních věcí. Pozměňovací návrh včetně velmi stručného odůvodnění je zveřejněný, lze tudíž libovolně citovat a odkazovat na něj.

Podle aktuálního pořadu schůze by druhé čtení mohlo proběhnout 1. 3. 2017, může ale dojít k odkladům (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=55). Klíčové bude třetí čtení, ve kterém se o předložených pozměňovacích návrzích hlasuje.

Seznam argumentů, proč je dobré podporovat jízdu na kole do práce, najdete v přiložené zprávě. Pro Ministerstvo dopravy byl připraven seznam předpisů, které se musí změnit, aby se kolo stalo rovnocenným dopravním prostředkem pro cesty do práce. Vše najdete na straně 21 přiložené zprávy.K parkování kol se hodí i jinak nevyužitelný prostor například v podzemních garážích (centrála ČSOB, Radlická Praha).
Modul: Novinky