Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Workshop Koordinační místa a cyklistická doprava v EU

09. 02. 2017

V souvislosti s přípravou evropské Cyklostrategie a s naplňováním tzv. Lucemburské deklarace, kterou podepsali evropští ministři dopravy v říjnu 2015, přinášíme ještě zpětně zprávu z 16. června 2016, kde v Delftu proběhl workshop na téma Koordinační místa iniciovalo nizozemské ministerstvo infrastruktury a životního prostředí ve spolupráci s ECF a DG MOVE. Hostitelem workshopu byla Holandská cyklistická ambasáda přímo ve svých kancelářích v Delftu.

Program vycházel z Lucemburské deklarace, konkrétně z části Koordinační centra a strategie EU pro cyklistickou dopravu. Workshopu se zúčastnilo 19 zástupců z 12 zemí.

Úvod

Jan-Bert Dijkstra (ředitel, nizozemské ministerstvo dopravy a životního prostředí) citoval Lucemburskou deklaraci a zdůraznil značný společenský význam jízdního kola.

Od devadesátých let jsou v Holandsku za oblast podpory cyklistické dopravy zodpovědné orgány místní samosprávy, v posledních letech však roste i role ústřední vlády. Národní i místní vlády pak spojily své síly ve snaze posílit spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi vlád a vytvořily nový model řízení pod názvem “Tour de Force”. Společně pracují na novém národním plánu na podporu cyklistické dopravy.

První kolo - téma Národní koordinační místa/orgány cyklistické dopravy

První kolo ukázalo, jaký přístup mají k problematice koordinačních míst cyklodopravy v různých zemích. Jednotlivé členské státy se liší, pokud jde o hlavní úkoly, cíle, kompetence i zdroje. Mirjam Borsboom (ředitelka Holandské cyklistcké ambasády) představila zastřešující model, v němž spolupracují veřejné i soukromé subjekty z různých oborů,s  odlišnými zkušenostmi. Holandská databáze znalostí v oblasti cyklistické dopravy stojí převážně na CROW Fietsberaad (centrum informací a znalostí z oblasti cyklistické dopravy. Cílem CROW Fietsberaad je vývoj, šíření a výměna praktických znalostí.). Hillie Talens (projektová manažerka CROW/Fietsberaad) vysvětlovala jednak to, jakým způsobem se zapojuje místní správa, a dále i způsoby financování.

Christoph Reuters (národní koordinátor cyklistické dopravy v Lucembursku) poukázal na důležitost angažovanosti politiků v cyklisticky se rozvíjejících státech. V jeho roli ho silně podporuje, ačkoliv sám (výrazně) zaneprázdněn, i ministr dopravy.

Kristína Marošová (ministerstvo dopravy Slovenské republiky) také vyjádřila potřebu větší podpory a lidských zdrojů. Spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi vlád se postupně zlepšuje. Meziresortní cyklistické pracovní skupiny sdružují regionální i místní cyklokoordinátory spolu se zástupci odborů a nevládních organizací.

Druhé kolo - téma Co je třeba pro zajištění národních cyklistických strategií i strategie pro EU?

V druhém kole Adam Bodor (Senior Policy Officer, Evropská cyklistická federace) představil jednotlivé národní strategie, a následně moderoval diskuzi o tom, co potřebují jednotlivé členské státy, aby se u nich zlepšilo postavení cyklistické dopravy, a jak mohou koordinační centra tento proces podpořit.

Třetí kolo - téma Lucemburská deklarace a koordinační centra pro cyklistickou dopravu EU

Piotr Rapacz (Policy Officer, kontaktní osoba pro oblast cyklistické dopravy, DG MOVE – Unit C1) informoval o vývoji od vzniku Lucemburské deklarace. Z diskuze vzešly následující závěry:

  • Celoevropské strategie by měly navazovat na strategie a opatření, které odpovídají místním podmínkám a které připravily místní a národní správní orgány . Důležité je posílit spolupráci na všech úrovních, dohodnout se na tom, že postupujeme zezdola nahoru, a využít všechny stávající struktury a instituce.
  • Dohoda o 10 kapitolách/tématech, která jsou předdefinovaná pro strategii (dohoda mezi COM a zainteresovanými stranami); několika z nich (4) se budou týkat interaktivní akce pro stakeholdery, plánované na září 2016. Diskuze o tomto návrhu by od této chvíle měla být součástí agendy každého setkání příslušných stakeholderů.
  • Předsedající trojice (LUX, NL, SK prozatím) koordinuje aktivity členských států a organizuje/pomáhá organizovat související akce a události.
  • Zapojení občanské společnosti – realizuje ECF; zapojení měst/regionů – realizuje CoR.
  • Časový harmonogram: konkrétní výstup by měl být hotov do června 2017, kdy se v Holandsku bude konat konference VeloCity, a následně v září konference CIVITAS.
  • Je třeba prodiskutovat synergii s programem THE PEP, aby nedocházelo k nežádoucímu překrývání; jejich zástupce (z Rakouska) byl přítomen na mítinku, a naopak někteří účastníci obdrželi pozvání na mítink THE PEP v září 2016 v Bruselu, kde se bude diskutovat nad prvním (odborným) návrhem panevropské silniční mapy, a také nad synergiemi s jinými evropskými programy.
  • Holandsko přišlo s nápadem uspořádat “Ligu cyklistických šampionů EU” jako způsob, jak angažovat a motivovat města a/nebo státy. Součástí by měly být i stanovení cílů, jako např. 10 % (15, 20 %) obyvatel jezdí na kole, x km cyklostezek atd.
  • COM dá strategii EU zelenou, ale je to podmíněno výše uvedenými kroky; podstatné je především, co se nám podaří získat do června 2017 a jaký příběh kolem toho vystavíme (maje na paměti motto Komise “Ve velkých věcech myslete ve velkém”) – rozhodnutí COM by mělo padnout v polovině roku 2017-

Workshop ukončil několika závěrečnými myšlenkami Bernard Ensink (generální tajemník ECF) a Jan-Bert Dijkstra.

Presentations

Link for download (available up to October 9, 2016):  Klik om te downloaden

List of participants

Participants

Organisation

Country

Piotr Rapacz

DG MOVE

EU/Poland

Bernhard Ensink

ECF

 

Fabian Küster

ECF

 

Adam Bodor

ECF

 

Mirjam Borsboom

DCE

The Netherlands

Hillie Talens

CROW/Fietsberaad

The Netherlands

Cristoph Reuters

Cycling officer Luxembourg

Luxembourg

Kristina Marosova

Ministry of transport

Slovakian Republic

Alica Gobiet

Service Public de Wallonie

Belgium (Wallonia)

Didier Castagne

 

Belgium (Wallonia)

Robert Thaler

Federal ministry of agriculture, environment

Austria

Andreas Friedwagner

 

Austria

Zofia Jagielska

Directorate for Roads

Denmark

Derek O'Neill

Department of Transport, tourism & Sport

Ireland

Aurora Garcia de Sandoval

Spanish permanent representation

Spain

Sofia Pires Bento

Instituto da mobilidade e dos transportaes

Portugal

Bob Oeloff

Ministry of transport and the Environment

The Netherlands

Jan-Bert Dijkstra

Ministry of transport and the Environment

The Netherlands

Erik Tetteroo

Ministry of transport and the Environment

The Netherlands

 

Information?

Notes by Erik Tetteroo

tetteroo@appm.nl

erik.tetteroo@minienm.nl

tel. +31-646308445

Modul: Novinky