Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Zlín – Výstavba nových úseků i příprava dalších

30. 01. 2017

Také v letošním roce bude ve Zlíně pokračovat vylepšování podmínek pro jízdu na kole a in-line bruslích.

„Za posledních šest let se situace v cyklodopravě významně zlepšila, podařilo se například vybudovat přibližně sedm kilometrů nových cyklostezek. Přesto je nutné přiznat, že stávající síť těchto komunikací je stále nedostatečná a hodně rozkouskovaná, řada úseků na sebe nenavazuje. Je tedy stále na čem pracovat,“ konstatoval Josef Novák, radní pro oblast dopravy.

V roce 2017 dojde k prodloužení cyklostezky vedoucí přes centrum města a to podél třídy T. Bati v úseku ulic Lorencova – Podvesná XVII. Celkově bude nový úsek dlouhý1,4 kilometru. V rámci výstavby se počítá i s nezbytnými stavebními úpravami dotčených křižovatek včetně světelných signalizací, budováním několika podélných parkovacích stání, bezbariérovými úpravami a výstavbou zálivů na dvou zastávkách MHD. Opravovat se budou i některé navazující chodníky. Náklady na stavbu dosáhnou výše 20,7 milionu korun, předpokládá se, že město získá dotaci z Evropské unie.

Prodlužovat se bude i takzvaná páteřní cyklostezka podél řeky Dřevnice. Nový úsek o délce 4,25 kilometruvyroste v úseku Příluky – Lužkovice – Klečůvka. Počítá se zde s instalací veřejného osvětlení na nejvíce frekventovaných úsecích a propojkou na ulici U Tescomy. „Půjde o smíšenou stezku, kromě cyklistů a in-line bruslařů se zde budou moci pohybovat také chodci,“ upřesnil Martin Habuda, cyklokoordinátor zlínské radnice. Předpokládané náklady ve výši 45 milionů korun se pravděpodobně sníží veřejnou soutěží zakázky, město bude také žádat o evropskou dotaci.

Budovat se bude letos i cyklostezka mezi zastávkou Zahradnická a ulicí Topolová. Jde o úsek dlouhý přibližně čtvrt kilometru. Stavba zahrnuje i úpravy vedoucí k „zaslepení“ ulice Zahradnická u zastávky MHD. Náklady dosáhnou výše 2,4 milionu korun, město usiluje o státní dotaci.

Kromě konkrétních staveb bude pokračovat i příprava dalších úseků. Studie či projektové dokumentace vzniknou například pro tyto budoucí stavby:

a)     Páteřní cyklostezka podél Dřevnice v úseku Čepkov – Cigánov (ul. Výletní – Tyršovo nábřeží)

b)     Rašínova – Cigánov podél ulice Dlouhá

c)     náměstí Práce – ul. Březnická ke sportovní hale vč. odbočky na ul. Mostní (po budovu Fakulty managementu a ekonomiky UTB)

d)    Propojení nám. Míru s ul. J. A. Bati (areál SVIT)

e)     Městská obslužná cyklostezka v úseku Podvesná XVII – Krajská nemocnice T. Bati

f)      Lesní čvrť – Kudlov v trase „dálnice“

 

Díky novým úsekům se v posledních letech rozrostla síť cyklostezek na území města ze 17 na více než 23 kilometrů. Největší podíl na to má dokončení cyklostezky Zlín – Otrokovice, která vede podél Dřevnice, dále Zlín – Lukov, a vznik sítě cyklostezek vedoucích přes centrum krajského města. Většinu nákladů na výstavbu se podařilo pokrýt pomocí evropských a státních dotací.

Zdroj: zlin.eu

Modul: Novinky