Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Na kole do budoucnosti: nový přístup k infrastruktuře, nový přístup k vytváření politiky na úrovni EU

14. 01. 2017

Snaha o zdvojnásobení podílu cyklistické dopravy v příštích deseti letech doslova volá po vypracování řádné evropské cyklostrategie. Evropská cyklistická federace se stálým zastoupením Slovenské republiky v EU společně s evropským projektem CHIPS spustili proces, jehož cílem je získat politickou podporu na nejvyšší úrovni. Zahajovací akcí procesu bylo setkání odborníků na téma infrastruktury, konkrétně cyklistických dálnic.

V kombinaci s rostoucím počtem elektrokol mohou být cyklodálnice přesně tou inovací, která účinně vytáhne velkou část dojíždějících lidí z jejich aut, především pak ty, kdo dojíždějí na vzdálenost 15 km, ale i víc. „Naše snaha dostat víc lidí ve všech státech EU do sedel jízdních kol může přinést socioekonomické přínosy ve výši miliard euro. Vyzýváme k tomu, aby se vytvoření Cyklostrategie EU stalo politickým závazkem, a jsme potěšeni, že vidíme reakci na nejvyšší politické úrovni v podobě první z mnoha schůzí zaměřených na problematiku infrastruktury“, říká Adam Bodor, Director of Advocacy ECF.

Za tím účelem se dne 14.9.2016 v Bruselu setkali nejvyšší představitelé mnoha organizací, mezi nimi například Bernd Bievert, zástupce vedoucího kabinetu viceprezidenta Komise Šefčoviče, Martin Eder z rakouského ministerstva životního prostředí, reprezentující partnerství PEP o podpoře cyklistické dopravy a panevropského generálního plánu cyklistické dopravy, a Olivier Heiden, správce komise COTER ve Výboru pro regiony, který podal zprávu o přidané hodnotě Cyklostrategie EU na mezinárodní úrovni.

Mezi diskutovaná témata patřila například potřeba společné metodiky pro všechny evropské cyklodálnice, která by byla podobná té pro infrastrukturu pro motorovou dopravu, i možný vývoj kritérií minimální kvality pro cyklistickou infrastrukturu v členských státech EU.

O projektu CHIPS: projekt CHIPS (Inovace cyklistických dálnic pro inteligentní přepravu osob a územní plánování – Cycle Highways Innovation for smarter People Transport and Spatial Planning) podporuje a realizuje myšlenku cyklodálnic jako nákladově efektivního a nízkouhlíkového řešení problematiky dojíždění do a z městských zaměstnaneckých zón. Cílem projektu je dokázat, že především v kombinaci s rostoucím počtem elektrokol mohou být cyklodálnice tou motivací, která vytáhne dojíždějící osoby z jejich aut.

Partneři projektu z Belgie, Německa, Holandska a Velké Británie se budou podílet na rozvoji takových řešení, která pomohou jak regionům, tak všem zainteresovaným stranám:

  • upevnit pozici cyklodálnic jako nového produktu v oblasti mobility
  • překonat fyzické i behaviorální překážky, které lidem brání používat cyklodálnice
  • maximalizovat synergii mezi cyklodálnicemi a železniční, autobusovou a automobilovou dopravou
  • povýšit cyklodálnice na klíčový prvek infrastruktury budoucího územního plánování
  • monitorovat výkon a hodnotit dopady cyklodálnic

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-future-new-approach-infrastructure-new-approach-policy-making-european

Modul: Novinky